Acceleració en Òrbita és un programa que té com a objectiu donar suport, eines i acompanyament a les PIMES amb major capacitat de créixer, per tal d'accelerar el ritme del seu procés de creixement.

  • Per poder participar-hi caldrà reunir els següents requisits:
  • PIMES (amb personalitat jurídica) o persones autònomes - empresari/a individual (amb personalitat física)
  • Vocació internacional
  • Potencial de creixement
  • Tenir seu social o estar localitzada a Terrassa, Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses o Viladecavalls
  • Ser una empresa innovadora
  • Cultura i valors alineats amb la ciutat "Compartir per Guanyar"

Enguany es durà a terme la 4a edició del programa, la qual s'executarà al llarg de 2017. L'objectiu és que totes les empreses seleccionades treballin el seu pla de negoci i les possibles palanques de creixement per tal d'escollir-ne una que serà el punt de partida per desenvolupar un pla d'acció i creixement personalitzat. Aquest procés estarà tutoritzat a nivell individual per especialistes i no tindrà cost per a l'empresa (està 100% subvencionat).

El programa Acceleració en Òrbita, està impulsat per l'Ajuntament de Terrassa, la Cambra de Comerç de Terrassa i la patronal Cecot, en el marc del Parc Científic i Tecnològic Orbital 40.

Trobareu més informació al díptic