Tallers

Visites

Conèixer l'Anella Verda

 


Fem bosses de paper

Taller d'elaboració de bosses de paper a partir de diaris vells
Adreçat a : Nens i nenes de 6 a 12 anys

Objectius :

 • Identificar el destí final dels materials de plàstic i paper un cop esdevenen residus
 • Comprendre la complexitat de materials que formen el grup dels plàstics, els processos implicats en la seva elaboració i les dificultats del seu reciclatge
 • Fomentar la reutilització i el reciclatge dels residus

Durada : 1 hora

Pujar 

Guarnim les nostres festes

Consisteix en elaborar guarniments amb paper reciclat.
Adreçat a: Nens i nenes de 3 a 12 anys

Objectius:

 • Identificar les primeres matèries i el procés d'elaboració del paper
 • Reflexionar sobre els usos que fem del paper en relació a seu origen
 • Incorporar la sostenibilitat a les festes i celebracions

Durada : 1 hora

Pujar

Un vestit nou per un titella vell

Taller de construcció de titelles a partir de retalls de roba
Adreçat a : Nens i nenes de 6 a 12 anys

Objectius :

 • Elaborar una joguina a partir de la reutilització de materials
 • Reflexionar sobre el consum i la generació de residus

Durada : 1 hora

Pujar

Un estalvi molt sostenible

Taller d'elaboració d'un portamonedes a partir d'un bric reutilitzat

Adreçat a : Nens i nenes de 6 a 12 anys

Objectius :

 • Identificar el destí final de l'envàs de bric un cop esdevé un residu
 • Minimitzar l'ús d'envasos no reutilitzables

Durada : 1 hora

Pujar

Sostenibilitat a l'era digital


Taller d'elaboració de fundes per a CD's i DVD's a partir de calendaris i pòsters

Adreçat a : nois i noies de 9 a 16 anys

Objectius :

 • Reconèixer els residus especials per a una correcta separació a la llar
 • Fomentar la reutilització i el reciclatge de residus

Durada : 1 hora

Pujar

Al meu barri, cada residu al seu lloc

Sessió teòrica amb el suport d'una presentació en format PowerPoint combinada amb dinàmiques de grup qeu afavoreixin l'intercanvi d'idees i experiències. 

Objectius :

 • Crear consciència sobre la capacitat de la ciutadania en la presa de decisions sobre la qualitat de vida al seu barri
 • Aprendre a valorar les opcions de consum que impliquen una generació de residus més sostenibles
 • Vincular les actuacions individuals i col•lectives de separació de residus amb els beneficis ambientals i econòmics que reverteixen en la ciutat i en els seus habitants
 • Donar a conèixer exemples d'accions de prevenció, reutilització i separació de residus aplicades a nivell domèstic

Durada : 1 hora i 30 minuts

Pujar

Fem joguines ecològiques!

Consisteix a fer joguines a partir de deixalles. Es fabricaran cotxes, coets, nines, cases, robots...

Objectius :

 • Conèixer la problemàtica que suposa la gran producció de deixalles
 • Conèixer la importància de la reducció, la reutilització i reciclatge de residus.

Durada : 1 hora i 30 minuts
Materials :  Cal preparar deixalles, que siguin netes i que es puguin aprofitar, com ara : cartrons de rotlles de paper de vàter i de cuina, roba vella, ampolles de plàstic ( de mides diferents),brics, capses de cartró...

Pujar

Fem sabó amb oli de cuina usat 

Consisteix a elaborar sabó amb oli de cuina usat.

Objectius :

 • Conèixer l'aprofitament d'un residu
 • Conèixer els processos químics de l'elaboració de sabons i detergents

Durada : 1 hora i 30 minuts
Materials : Cal portar oli de cuina usat ( 4 o 5 litres ) i ampolla de plàstic o bric de lelt o suc (buits i rentats)

Pujar


Màgia i reciclatge

A través d'un conte i diversos trucs de màgia s'introdueixen els diferents continguts del taller: les matèries primeres dels material que utilitzem, els residus que generem; la ubicació correcta de cada residu i el destí final, el tractament dels residus especials habituals ( piles, bombetes, medicaments,...), la llei de les 3+1R i els efectes negatiu de no aplicar-la.
S'incideix en la conscienciació de l'alumne per intentar minimitzar la contaminació i l'ús de recursos el màxim possible i potenciar el reciclatge i el consum sostenible, fent-los participes de la importància i el valor del nostre comportament davant el medi ambient.
Finalment, es recolliran diferents deixalles i es classificaran correctament.

Adreçat a : Infants de 5 a 11 anys

Objectius :

 • Conèixer els diferents residus que generem, la ubicació correcta de cada residu i el seu destí final
 • Conèixer les principals matèries primeres del materials reciclats
 • Conèixer els residus especials habituals i el seu correcte tractament
 • Fomentar l'hàbit de la separació de deixalles, el reciclatge i l'aplicació de les 3R
 • Entendre la necessitat de reduir el consum i l'ús de matèries primeres

Durada: 1.15 h

Pujar

 

Estalviem a casa

Sessió informativa on es presenten les conseqüències que comporta el mal ús de l'energia al nostre planeta i a la nostra economia. I que podem fer, a nivell personal, per solucionar-ho.
A continuació es farà un auditoria energètica de l'aula o espai on es trobem ( consum elèctric, despesa econòmica que comporta i emissions de contaminants derivades d'aquest consum). Després es donaran les eines perquè cadascú es pugui fer una auditoria a casa seva i saber el que gasta i quines mesures pot aplicar per reduir el consum elèctric.

Objectius :

 • Aprendre com calcular el consum elèctric dels aparells
 • Saber distingir els aparells eficients
 • Conèixer les mesures per estalviar energia elèctrica a casa
 • Contribuir a un canvi de model ambiental i energètic gràcies a l'estalvi i l'eficiència

Durada : 2 hores

Pujar

Eficiència energètica

Amb l'ajuda d'un equip compost per diferents tecnologies d'il.luminació i mesuradors d'energia per comprovar el consum dels aparells elèctrics que més utilitzem, i fent uns càlculs molt senzills, es comprovarà que, amb les aparells de baix consum i uns bons hàbits d'estalvi d'energia, es poden reduir tant el consum d'energia com les emissions i també el cost econòmic.

Objectius :

 • Fomentar l'aprofitament dels recursos energètics
 • Ensenyar a mantenir el nivell de qualitat de vida emprant una quantitat menor de gas i d'electricitat

Durada : 2 hores

Pujar

Tinença responsabñe d'animals de companyia

Explicació amb suport audiovisual sobre la tinença responsable d'animals de companyia.

Objectius :

 • Conèixer els beneficis socials i psicològics de tenir animals de companyia
 • Donar pautes per mantenir-los en condicions adequades segons l'espècie triada
 • Explicar la problemàtica dels animals abandonats
 • Evitar compres compulsives

Durada : 1 hora

Pujar

Vehicles elèctrics i mobilitat sostenible

Taller pràctic i dinàmic que consta de dues parts. La primera,  amb el suport d'un audiovisual , s'expliquen els avantatges dels vehicles elèctrics davant dels de benzina, en quant al soroll, contaminació, canvi climàtic, etc. Després es mostra una bicicleta elèctrica i es prova com funciona.

Objectius :

 • Descobrir un mitjà de transport alternatiu a les motocicletes de benzina, no contaminant i silenciós
 • Comprendre la limitació dels recursos naturals
 • Provar i observar com funciona un vehicle elèctric

Durada : 2 hores
 

Pujar

Visita a la deixalleria de Terrassa Neta

Consisteix en conèixer el servei de deixalleria municipal ( ubicació, residus admissibles, horari, funcionament, bonificació taxa de residus,...) i com funciona una planta de transvasament.

Objectius :

 • Donar a conèixer el servei de deixalleria i la funció d'una planta de transvasament de residus municipals
 • Fomentar l'hàbit de col•laboració en la separació dels materials per poder-los aprofitar posteriorment

Durada : 2 hores . Matins de dilluns a divendres.

Pujar

Visita a la deixalleria de Can Casanovas 

Consisteix en conèixer el servei de deixalleria municipal ( ubicació, residus admissibles, horari, funcionament, bonificació taxa de residus,...).

Objectius :

 • Donar a conèixer el servei de deixalleria
 • Fomentar l'hàbit de col•laboració en la separació dels materials per poder-los aprofitar posteriorment

Durada : 2 hores. Matins de dilluns a divendres.

Pujar

Visita al Centre de Tractamet de Residus

Explicació dinàmica del destí de cada residu que generem amb suport audiovisual i visita a les instal•lacions del CTR a través d'una passarel•la aïllada i protegida.

Objectius:

 • Donar a conèixer quin és el procés que viuen els residus després de la seva recollida.
 • Sensibilitzar sobre la importància de la reducció i la correcta separació a les llars.
 • Comprendre quin és el destí i el tractament de cada tipus de residu.
 • Conèixer les instal•lacions de tractament de residus de la comarca

Durada : 2 hores i 30 minuts
Lloc de realització : Centre de tractament de residus del Vallès Occidental

Pujar

Visita als horts urbans

Visita guiada a un hort urbà ecològic on s'observarà i s'identificarà la vegetació cultivada, les eines i els treballs de camp, les tradicions i les característiques de l'espai i del terreny. Hi ha una part pràctica on es faran tasques de l'horta en funció de l'època de l'any.

S'ha de triar un dels horts per visitar:

 1. Hort Plantem-Nos al c/ Montserrat, 151
 2. Hort Can Tussell al c/ Gregal, 1
 3. Hort Roc Blanc al c/ Palet i Barba, 177
 4. Hort Torre Sana al c/ Zamora, 2
 5. Hort Montserrat al c/Zamora, 2
 6. Hort Ca N'Anglada Jove al c/ Zamora , 2
 7. Hort AMPA El Vapor al c/ Torrent de Pere Parres, 8
 8. Hort Sembrant ciutat al c/ Vinaròs, 5

Objectius:

 • Conèixer els conreus que es fan al municipi.
 • Aprendre nocions bàsiques sobre el cultiu , la cura i el manteniment d'un hort  ( sembra, rec, època de recol•lecció, eines, compostatge, etc.)
 • Conèixer i reconèixer quines plantes s'usen en la nostra alimentació i quina és la part que ens mengem
 • Fomentar una actitud respectuosa envers la natura i el medi ambient.

Durada : 2 hores
Calendari : Març, abril i maig

Pujar

Visita al Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia

Visita guiada al centre d'atenció d'animals domèstics de companyia. On es farà una sessió informativa a càrrec d'un expert on s'explicarà el funcionament del centre, l'acollida dels animals abandonats els passos que cal fer per adoptar un gos o un gat.

Objectius :

 • Afavorir actituds de respecte i de responsabilitat envers els animals de companyia
 • Fomentar la convivència ciutadana amb la tinença d'animals de companyia
 • Promoure l'adopció d'animals

Durada : 1 hora i 30 minuts 

Pujar

Biodiversitat a l'Anella Verda - Parc Agroforestal

L'activitat treballa els valors ecològics, econòmics i socials d'un dels espais més emblemàtics de l'Anella Verda de Terrassa, el Parc Agroforestal.

Al llarg de l' itinerari realitzarem un treball de camp per descobrir el paisatge del Parc i estudiar-ne els hàbitats més destacats: camps, boscos i torrents. Amb instrumental de mesura i claus dicotòmiques, estudiarem les condicions ambientals i la flora de cada hàbitat per adonar-nos de com aquest paisatge divers afavoreix la biodiversitat. També reflexionarem sobre la necessitat de preservar aquests espais, de com hi podem participar i de quins projectes estan previstos per millorar els seus valors ecològics (recuperar el bosc de ribera, reordenar els horts, etc.), econòmics (agricultura local, ecològica i de Km.0) i socials (xarxa de camins i equipaments, activitats).

Objectius :

 • Conèixer l'Anella Verda i copsar-la com un espai més del municipi.
 • Adonar-se dels valors ecològics, socials i econòmics del Parc Agroforestal.
 • Adquirir un actitud crítica i participativa envers la conservació del paisatge
 • Entendre i fomentar l'excursionisme responsable com a hàbit saludable.

Durada: Mig matí

Pujar

Una passejada per Bonvilar

Passejada pels entorns del Centre d'informació ambiental Bonvilar ( CIAB ), situat al sector de llevant del terme del municipi. Es recorren tres ambients diferents: el bosc públic de Can Bonvilar, el torrent de la Betzuca i l'espai agrícola dels plans de Can Canya.

El CIAB , situat a l'inici del recorregut, és l'equipament que gestiona l'itinerari. Disposa d'una sala polivalent, serveis sanitaris, estació de producció d'energia fotovoltaica i una àrea de lleure amb taules de fusta. Hi ha aparcaments per a autocars.

Objectius :

 • Donar a conèixer els valors naturals i paisatgístics d'aquest espai
 • Aprofundir en els coneixements sobre la geologia, la flora, la vegetació, la fauna i el paisatge del torrent de la Betzuca i del bosc de Can Bonvilar, dins del context de la plana del Vallès

Durada : mig dia
Lloc on es realitza : CIAB

Pujar

Horts ecològics de l'Heura

L'activitat consisteix en una visita guiada als horts de Can Salas complementada amb activitats a l'entorn de l'hort.

Visita guiada per tal de reconèixer les hortalisses de la temporada i veure la importància de cadascun dels espais de l'hort (l'hivernacle, la bassa, el galliner, la depuradora verda, els marges de flors). En funció de l'època, es podran veure les tasques que es realitzen (passar el motocultor, encanyar tomaqueres, treure males herbes...).

Objectius:

 • Descobrir les principals característiques d'un hort: com s'organitza, quines tasques s'hi desenvolupen, quins són els elements més importants.
 • Conèixer els trets diferencials d'un hort ecològic
 • Entendre l'hort com a ecosistema (importància de la biodiversitat).

Durada : 2 hores 

Lloc on es realitza : Centre de Jardineria l'Heura, Masia de Can Salas. Cr Sabadell - Matadepera KM 6,4  Terrassa o als Horts de Torrebonica.

Pujar