Aquest espai recull mensualment l'actualitat del treball en xarxa realitzat per les entitats de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i entre serveis municipals.

Febrer 2017 

Dilluns 27: L'atenció en salut mental dels infants i adolescents

Logotip Salut Mental Catalunya

 • Format: Assistència a la presentació de l'experiència del treball en xarxa en l'atenció infanto-juvenil al Gironès, convidats per la Federació Salut Mental Catalunya.
 • Objectiu: Identificar i conèixer experiències en relació a l'atenció de la salut mental dels infants i adolescents  per enriquir el procés de treball en desenvolupament a Terrassa
 • Participants:  Salut Mental Terrassa i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat (OCDiA).

Divendres 24: Taula Salut Mental

Logotip ActivaMent

 • Format: Entrevista a nova entitat, ActivaMent, formada per persones amb experiència en primera persona del trastorn mental.
 • Objectiu: Conèixer el projecte d'Acticament i informar dels objectius de la Taula de Salut Mental a la ciutat.
 • Participants:  Representants d'ActivaMent i OCDiA

Dijous 23 : Taula Salut Mental

 • Format: entrevista a nova entitat, l'Associació de Famílies amb Afectats de Patologia Dual (AFAPD).
 • Objectiu: Conèixer el projecte d'AFAPD i informar dels objectius de la Taula de Salut Mental a la ciutat.
 • Participants:  AFAPD i OCDiA

Dijous 16: Sensibilització sobre capacitats diverses

Tríptic consells tracte adequat amb persones amb capacitats diverses

 • Format: repartiment de tríptics amb consells de tracte adequat la Junta de directors i directores d'escoles públiques d'infantil i de primària de Terrassa.
 • Objectiu: sensibilitzar sobre les necessitats d'atenció de les persones amb capacitats diverses entre la població escolar.
 • Participants: Servei d'Educació, OCDiA, escoles públiques d'infantil i primària de Terrassa.

Dimecres 15: Taula Salut Mental 

 • Format: Sessió plenària de la Taula de Salut Mental.
 • Objectiu: Valoració de l'impacte del treball durant l'exercici 2016. Revisió i proposta d'actuacions previstes per a l'any 2017.
 • Participants: Entitats vinculades a la salut mental, agents sanitaris, educatius, judicials i cossos de seguretat, Servei Salut i Comunitat, Serveis Socials, Servei d'Ocupació i  OCDiA.

Dimarts 14: Salut mental en població infantil i juvenil 

 • Format: Assistència a la presentació del document sobre salut mental en població infanto-juvenil de la Taula d'entitats del Tercer Sector.
 • Objectiu: Identificar i conèixer experiències en relació a l'atenció de la salut mental dels infants i adolescents  per enriquir el procés de treball en desenvolupament a Terrassa
 • Participants: Salut Mental Terrassa i OCDiA

 Dilluns 13: Persones joves amb sordesa

 • Format: Sessió tècnica de treball .
 • Objectiu: Identificar línies de treball i agents rellevants per a la propera acció sobre l'abordatge de les necessitats de persones joves amb sordesa prevista pel maig.
 • Participants: Experta en logopèdia i OCDiA.  

Dijous 9: 'Parlem de drets'

 • Format: Sessió  tècnica de treball .
 • Objectiu: Formulació de Grup de treball que reflexioni i connecti el contingut de la Convenció internacional de drets de les persones amb discapacitat de l'ONU amb la realitat a la ciutat i la interacció amb el Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat. L'espai de treball, obert i flexible, serà presentat a la propera sessió plenària de la Taula.
 • Participants: Prou Barreres i OCDiA 

 

Gener 2017

Divendres 27:  Persones amb dèficits auditius i les seves famílies

Xerrada sobre la logogènia organitzada per l'Oficina de Capacitats Diverses i Accesibilitat al novembre de 2016

 • Format: Sessió  tècnica de treball.
 • Objectiu: Definició de línies estratègiques per a l'abordatge de les necessitats de les persones amb dèficits auditius. Es diferencien 3 grups segons la seva edat: grup infància i família, joves i adults. 
 • Participants: Associació Logogènia Catalunya i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat (OCDiA).
 • Context: Línia de treball iniciada per abordar l'atenció a les persones amb discapacitat auditiva que fan servir mètodes oralistes.
 • Informació vinculada: Una xerrada presenta la logogènia com a mètode educatiu per a sords (novembre 2016)

Dimarts 24: Comissió Comunicació

Logotip de la Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat

 • Format: Sessió de treball i coordinació amb entitats.
 • Objectiu: Seguiment de les accions de sensibilització definides per a la temàtica del 1r trimestre de l'any (autonomia personal i accessibilitat), així com proposta d'actuacions per al 2n trimestre (temàtica drets i no discriminació).
 • Participants: Coordinadora Capaç, Apesote, Prou Barreres, ONCE Terrassa, COVET, Fupar, Associació l'Estel i l'Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.
 • Context: Treball en xarxa de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat des d'on es defineixen i desenvolupen accions de comunicació i sensibilització.

Dijous 19: Acció LGTBiQ i capacitats diverses

Logotip del Pacte DASIG (pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere)

 • Format: Sessió  tècnica de treball.
 • Objectiu: Definir accions comunes dins l'abordatge de l'LGTBiQ i les capacitats diverses, des d'una perspectiva interseccional.
 • Participants: Entitat LGTB Terrassa, Regidoria LGTBiQ i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.
 • Context: Treball en xarxa iniciat l'any 2016.