L'Ajuntament de Terrassa aposta per una atenció a la ciutadania de qualitat, propera, eficaç i eficient des de qualsevol dels punts d'atenció dels que disposa, tot plegat amb un tracte correcte i professional en el que també es tingui en compte la satisfacció de les expectatives dels ciutadans i ciutadanes.

L'atenció ciutadana evoluciona de la mà d'una organització municipal dinàmica i viva basada en la millora contínua per tal d'estar en consonància amb els canvis socials que es van produint. Aquesta evolució es fa incorporant els avantatges que la tecnologia ofereix (immediatesa, comoditat...), manera natural en la relació entre la ciutadania i l'Ajuntament.

La campanya "L'Ajuntament que m'agrada" respon a l'objectiu d'emmarcar totes aquelles accions destinades a aconseguir que l'atenció ciutadana de l'Ajuntament que respongui a aquest model.