Convocatòria fora de termini. 

Ajudes a l'accessibilitat del Catàleg PUA 2016

 

Què és?

Són ajuts econòmics convocats anualment pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat per al desenvolupament de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat amb mesures compensatòries per tal de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la seva integració social. 

Contempla diferents conceptes, incloent ajudes a l'accessibilitat per adquirir determinats productes de suport per salvar escales i desnivells, o obrir portes de manera automàtica. Les ajudes PUA no contemplen cap concepte d'obres a l'habitatge ni als espais comuns dels edificis d'ús residencial. 

Torna a l'índex

Qui la pot demanar?

Les persones amb discapacitat reconeguda amb anterioritat als 65 anys i que compleixin la resta de condicions i requisits establerts. 

En el cas de les ajudes a l'accessibilitat, no hi poden accedir les persones que ocupen places en residències. L'habitatge on s'actuarà ha de ser on estigui empadronada la persona.

Torna a l'índex

Quan i on puc sol·licitar les ajudes?

A les Oficines d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat a Terrassa, quan estigui obert el període de la convocatòria d'ajudes PUA vigent:

  • Oficina d'Afers Socials i Famílies de Terrassa - Ca n'Aurell. C/ del Doctor Ullés, 98 (08224 Terrassa)
  • Oficina d'Afers Socials i Famílies de Terrassa - Les Arenes. C/ del Matagalls, 1 (08227 Terrassa)  

Torna a l'índex

Més informació

Torna a l'índex

Data d'actualització d'aquest apartat: Febrer 2017. Aquesta informació està basada en la convocatòria de l'any 2016 i pot variar en convocatòries posteriors.