La seguretat pública és competència exclusiva de l'Estat. No obstant això, en aquesta seguretat hi participen a més les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals.

El manteniment de la seguretat pública s'exerceix de forma coordina per les diferents Administracions Públiques a través de les Forces i Cossos de Seguretat. Així a la nostra ciutat vetllen per la seguretat:

  • Policia Nacional i Guàrdia Civil, dependents del Govern Estatal
  • Mossos d'esquadra, dependents de la Generalitat de Catalunya
  • Policia Municipal, dependent de l'Ajuntament de Terrassa