25/01 31/03

Joves per l'Ocupació

A càrrec de:
Lloc:
Foment de Terrassa S.A.
Adreça:
  CR DE MARTORELL, 95, BA
Preu:
Observacions:

El programa Joves per l'Ocupació, segueix en marxa per cinquena edició consecutiva. En aquest projecte es qualifica a 64 joves entre 16 i 25 anys. En aquest programa es compta, necessàriament, amb el teixit empresarial de la nostra ciutat, tenint en compte a aquelles empreses que tinguin previst cobrir un lloc de treball i estiguin interessades en gaudir d'una bonificació per a la contractació de persones joves formades en les professions anteriorment esmentades. En aquest cas l'Ajuntament, ofereix la realització de pràctiques en un entorn laboral no productiu que permeti a l'alumnat i a les empreses, conèixer-se mútuament i amb un cost 0 per a l'empresa. Si a més l'empresa vol continuar la relació amb la persona que ha desenvolupat la pràctica professional, podrà gaudir d'una bonificació per l'import del salari mínim interprofessional (SMI) per a la contractació d'una persona jove, formada i qualificada, durant un període mínim de sis mesos. Les empreses participants comptaran amb la informació i assessorament del Serveis d'Ocupació que oferirà l'assessorament legal i el suport personalitzat en la contractació laboral i en la documentació administrativa del programa.
Cicle:
Web de l'acte:
http://www.terrassa.cat/ca/joves-per-l-ocupacio