31/03 26/05

Taller pràctic: "Treballa el teu projecte amb nosaltres"

Temes:
A càrrec de:
SERVEI D'EMPRENEDORIA I ECONOMIA SOCIAL
Lloc:
Sala d'actes efifici Vapor Gran
Hora:
10:00 - 14:00
Adreça:
  CA DELS TELERS, 5, 1-2
Preu:
Observacions:
Es fa l'últim divendres de mes.. 3 sessions: Dia 31 de març. Estudi de mercat. Dia 28 d'abril. Pla de Màrqueting. Dia 26 de maig. Documentació i gestió
Taller pràctic on les persones emprenedores podran treballar de forma pràctica sobre el seu Pla de Negoci, resoldre dubtes i generar coneixement collectiu, aprofundir en aspectes del pla sobre els que puguin tenir mes dificultats i, cas que ho necessitin, testejar les seves idees de manera participativa. Taller pràctic on les persones emprenedores podran treballar de forma pràctica sobre el seu Pla de Negoci, resoldre dubtes i generar coneixement collectiu, aprofundir en aspectes del pla sobre els que puguin tenir mes dificultats i, cas que ho necessitin, testejar les seves idees de manera participativa. Taller pràctic on les persones emprenedores podran treballar de forma pràctica sobre el seu Pla de Negoci, resoldre dubtes i generar coneixement collectiu, aprofundir en aspectes del pla sobre els que puguin tenir mes dificultats i, cas que ho necessitin, testejar les seves idees de manera participativa. Taller pràctic on les persones emprenedores podran treballar de forma pràctica sobre el seu Pla de Negoci, resoldre dubtes i generar coneixement collectiu, aprofundir en aspectes del pla sobre els que puguin tenir mes dificultats i, cas que ho necessitin, testejar les seves idees de manera participativa. Taller pràctic on les persones emprenedores podran treballar de forma pràctica sobre el seu Pla de Negoci, resoldre dubtes i generar coneixement collectiu, aprofundir en aspectes del pla sobre els que puguin tenir mes dificultats i, cas que ho necessitin, testejar les seves idees de manera participativa.
Cicle:
Web de l'acte:
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7807