L'any 2017 és el de la transició des del model de gestió privada (per concessió a l'empresa Mina d'Aigües de Terrassa, del grup multinacional Agbar-Suez) cap a la recuperació del govern del servei. Mina té prorrogada actualment la prestació del servei, un cop finalitzada la concessió el passat desembre del 2016, mentre l'Ajuntament avança en la definició del nou model i prepara l'estructura del futur servei.

L'aigua, bé comú, dret humà.
L'aigua és un bé comú indispensable per a la vida, i l'accés a una aigua de qualitat és un dret humà reconegut per les Nacions Unides. El servei de l'aigua és un mercat que funciona com un monopoli natural, ja que l'usuari no pot triar entre una oferta variada i competitiva de preus i qualitats. També és un mercat captiu, ja que l'usuari no pot decidir no comprar. L'aigua és un dret, no un producte de mercat. És per això que el servei d'aigua és públic, i la millor forma de garantir aquest dret i un preu just és que la gestió del servei també sigui pública.

Quins costos pot tenir el procés?
L'empresa privada Mina ha presentat diverses reclamacions judicials i, per tant, la qüestió està en mans de la justícia. Mina reclama més de 60 milions d'euros com a compensació d'uns hipotètics beneficis futurs i d'uns béns que diu que són de la seva propietat (ja que considera que el subministrament d'aigua a Terrassa és el seu negoci privat). L'Ajuntament té la plena convicció que aquests drets són inexistents, i Mina els haurà d'acreditar en els tribunals. Per renunciar a aquesta indemnització, Mina pretén continuar prestant el servei fins al 2060, a través d'una concessió o d'una empresa mixta de la qual ella en tindria la majoria. Aquesta fórmula no és viable, atès que incompleix la llei i els principis de concurrència pública, informació i transparència.

Per què defensem la sobirania municipal?
La sobirania i autonomia municipal és la garantia de protecció dels interessos generals de la ciutat, sense subjecció a cap poder econòmic ni a interessos privats. El Ple municipal és l'únic lloc on s'han de prendre les decisions sobre l'aigua, democràticament, d'acord amb les lleis i amb total transparència.

Per què la gestió pública municipal té majoria al Ple?
El Ple municipal dona suport majoritàriament a la gestió pública de l'aigua: 20 regidors/es sobre 27 estan a favor de la remunicipalització, i han aprovat resolucions en aquest sentit. La gestió municipal directa és garantia d'un servei públic eficaç, de transparència, de participació de la ciutadania, de tarifes ajustades i de l'aplicació de criteris socials contra la pobresa energètica.
La gestió privada comporta a la pràctica perdre el control directe sobre el servei. Les grans corporacions pretenen dominar el mercat (aigua, electricitat, gas, combustibles, finances…), aconseguir regulacions a la seva mida i imposar les seves condicions i preus als poders públics.

Què passa a altres ciutats?
A molts països està agafant força una nova cultura de l'aigua, que implica la municipalització dels serveis. És un fenomen creixent, del qual tenim exemples ja a ciutats com París, Berlín, Buenos Aires, la conca del Huesna (Sevilla), Valladolid, Nàpols… A ciutats com Badalona o Barcelona hi ha en marxa processos similars. Terrassa és actualment una de les grans ciutats que aposten per la municipalització i una referència a Catalunya, al conjunt de l'Estat i a Europa. Això explica, en part, l'oposició frontal de l'empresa Mina d'Aigües i del grup multinacional Agbar-Suez, que veu perillar un negoci molt lucratiu arreu del món.

Què farà l'Ajuntament a partir d'ara?
L'Ajuntament defensarà els interessos de la ciutat de Terrassa davant la justícia, finalitzarà els estudis econòmics i jurídics que estan en curs, i prendrà una decisió definitiva al Ple municipal. D'altra banda procedirà a preparar l'estructura necessària per assumir el govern de l'aigua, garantint els drets dels treballadors i treballadores directament adscrits al servei municipal i planificant les inversions i actuacions dels propers anys.

Quins són els compromisos de l'Ajuntament?
L'Ajuntament té cinc grans compromisos:

  1. Millorar la qualitat de l'aigua, les instal·lacions i la xarxa.
  2. Estabilitzar la tendència d'increment de preus i aplicar polítiques socials contra la pobresa energètica i ambientals contra els consums excessius.
  3. Donar un servei eficaç i de qualitat.
  4. Oferir informació transparent sobre el servei i especialment sobre costos i ingressos.
  5. Crear mecanismes de participació ciutadana en la planificació de les inversions i la gestió i en el seu seguiment.

Com s'informarà de tot el procés a la ciutadania?
L'Ajuntament posarà en marxa una campanya informativa, acordada al Ple Municipal, per tal que tots els ciutadans i ciutadanes tinguin la màxima informació sobre el procés en els propers mesos. La transparència, el rigor i la claredat seran les bases d'aquesta campanya divulgativa.

Quan finalitzarà aquest procés?
El procés que actualment està en marxa acabarà a finals del 2017.
L'any 2018 serà el primer d'una nova etapa.