Calendari amb les dates del procés de preinscripció i matrícula pel curs 2017-2018


Periode de presentació de sol·licituds
Segons la resolució ENS/406/2017, del 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018, el calendari de preinscripció i matrícula serà el següent:

 

Periode de presentació de sol·licituts
Del 23 de març al 4 d'abril de 2017, ambdòs inclosos
Presentació de documentació fins el 7 d'abril


Presentació per Internet de les sol·licituds
Fins les 24h del dia 4 d'abril de 2017


Publicació de relacions baremades provisionals de sol·licituds
24 d'abril de 2017


Termini de reclamacions a les relacions baremades de sol·licituds
25, 26 i 27 de abril de 2017 en el centre


Publicació de les relacions baremades definitives
3 de maig de 2017


Sorteig públic per a determinar l'ordenació de sol·licituds
4 de maig de 2017


Publicació de les relacions d'alumnat admès
2 de juny de 2017


Període de matrícula per a alumnat preinscrit amb plaça en el segon cicle d'educació infantil a l'educació primària i al primer curs de l'educació secundària obligatòria (ESO)
Del 12 al 16 de juny de 2017, ambdós inclosos


Període de matrícula ordinària per a alumnat preinscrit amb plaça o pendents d'avaluació en el segon, tercer i quart curs d'educació secundària obligatòria
Del 26 al 30 de juny de 2017, ambdós inclosos


Període de matrícula extraordinaria per a alumnat d'educació secundària obligatòria pendent de l'avaluació de setembre
Del 6 al 8 de setembre de 2017, ambdós inclosos