El camí escolar és un projecte que té com a objectiu promoure i facilitar que els infants vagin a l'escola en modes de mobilitat activa (a peu, patinet i bicicleta) i de manera autònoma.


El camí escolar pot ser un itinerari concret, que sigui compartit per a diferents alumnes per arribar a l'escola plegats, amb l'acompanyament o no d'adults. L'itinerari es crea des dels centres, amb la col•laboració d'AMPA's, alumnes i docents, que intervenen directament en la creació i funcionament de l'itinerari, analitzant els millors recorreguts per absorbir el màxim d'alumnes possible, i els canvis urbanístics que requereixen aquests itineraris per fer-los més segurs, agradables i accessibles. 

Hi ha diversos models de funcionament, ja que cada centre té les seves característiques pròpies, i aquests camins s'adapten a les necessitats de cadascun.

Creiem que la millor manera de guanyar benestar, és adaptant la ciutat a la mobilitat activa, apropiant-nos dels espais públics i així per poder gaudir de la nostra ciutat.

Els objectius d'aquest projecte són:     

 • Millorar el medi ambient urbà i la qualitat de l'aire afectats pels mitjans de transport contaminants.
 • Promoure la mobilitat sostenible a la ciutat.
 • Reduir la congestió provocada pels desplaçaments a les escoles.
 • Millorar la seguretat viària en els accessos a l'escola, amb l'extensió a tota la ciutat.
 • Afavorir el canvi modal del l'ús de cotxes i motos cap altres mitjans de transport.
 • Afavorir que els nens i nenes es desplacin sense l'acompanyament de persones adultes de casa a l'escola.
 • Fomentar l'autonomia i la seguretat dels infants, de tal manera que tinguin el seu protagonisme a la ciutat.
 • Fomentar la participació de la infància en la presa de decisions quotidianes, tant individualment com col•lectiva.
 • Afavorir la realització d'activitat física quotidiana per part dels nens i nenes, amb els beneficis sobre la salut que aquesta porta associats.
 • Reduir els efectes de la contaminació sobre la salut.
 • Fomentar l'educació en valors i el medi ambient.
 • Fer una ciutat més segura i acollidora.
 • Recuperar l'ús i gaudi dels espai públics.
 • Fomentar el teixit i la cohesió social.
 • Millorar la qualitat de vida de la ciutat.

El projecte de camins escolars és un projecte amb una mirada molt àmplia i engloba diversos àmbits d'interès: educatiu, participatiu, transformació de l'espai públic, de millora de la qualitat ambiental i d'inculcació d'hàbits autònoms i saludables de mobilitat.

MOBILITAT ACTIVA I SALUT. Durant els darrers anys s'han incrementat els problemes de salut, especialment el sobrepès i la obesitat, derivats de la manca d'activitat física. Per tant, la realització dels trajectes casa-escola en modes de mobilitat activa incentiva hàbits saludables de mobilitat i contribueix a millorar la salut dels infants.

AUTONOMIA I CREIXEMENT PERSONAL. La motorització de la mobilitat i la inseguretat viària han fet pujar l'edat en la que els infants tenen la capacitat de desplaçar-se autònomament. Augmentant les quotes d'autonomia dels infants els estem donant llibertat, autoestima, capacitat de decisió, de valer-se per si mateix, d'afrontar les dificultats i superar-les. La transformació de l'entorn fent-lo més segur i confortable i el canvi d'hàbits de mobilitat contribueixen a incrementar les quotes d'autonomia dels nostres infants.

EDUCACIÓ, CONSCIÈNCIA CRÍTICA. Sovint, en matèria de mobilitat, a les nenes i als nens se'ls dóna un paper d'observador passiu amb el qual únicament es pretén que assimilin les regles de comportament a l'espai públic i les normes de circulació.

El Camí escolar és una estratègia educativa que fomenta l'educació en valors des del respecte, la responsabilitat i la solidaritat. Fomentant el desenvolupament de la consciència crítica dels infants i l'esperit propositiu en la millora de l'entorn  i desenvolupant un esperit constructiu que els permet valorar i aportar la seva opinió en aquells elements de l'espai públic i de la mobilitat que els afecten directament.

PARTICIPACIÓ. En el marc del projecte es desenvolupen un conjunt d'accions pedagògiques i ciutadanes que busquen transformar l'entorn del barri en un espai amable. Paral•lelament sensibilitzar i conscienciar implicant tota la comunitat (infants, pares i mares, professorat, veïns, institucions locals, comerciants, associacions de barri, etc.). La participació efectiva dels diversos col•lectius implicats garantirà l'èxit de les accions a emprendre, i ajudarà a crear un fort teixit social.

ESPAI PÚBLIC. El projecte de Camí escolar busca contribuir a recuperar l'espai públic com a lloc de relació, de joc, d'aprenentatge, d'experiència i de convivència. La pèrdua d'aquest espai ha privat a la infància del lloc d'aprenentatge per excel•lència, el carrer. La presència d'infants en l'espai públic genera confiança i seguretat la qual cosa redunda en una percepció de seguretat col•lectiva que permet la reapropiació de l'espai públic per part de la ciutadania. Al seu torn, també es treballa per promoure que els infants coneguin i s'identifiquin amb l'entorn perquè el sentin com a propi, cosa que farà que el respectin i el defensin.

MEDI AMBIENT, QUALITAT AMBIENTAL, QUALITAT DE L'AIRE. Un dels objectius del Camí escolar és sensibilitzar i educar els infants, però també a les seves famílies i a la resta de ciutadans en els hàbits de la mobilitat sostenible, segura i saludable. Aquest fet, a llarg però també a mig i curt termini, ha de permetre contribuir a la millora ambiental de l'entorn. Sens dubte, la reducció dels índexs de contaminació atmosfèrica i sonora, però també la reducció de l'ocupació de l'espai públic per activitats agressives que es promou des del projecte de pot ajudar a incrementar la qualitat ambiental i la qualitat de vida que tots els ciutadans desitgem.

 

Des de l'Ajuntament de Terrassa apostem per promocionar aquests camins, i treballem per a dinamitzar-los. Volem donar a conèixer aquest projecte per tal d'empènyer la ciutat cap a un model més sostenible, segur, actiu i de qualitat.

 


 

 

 

Accions camí escolar

Durant el 2017 s'ha iniciat la implantació del projecte dels camins escolars per a donar compliment a les mesures 14 (Reducció de la contaminació en zones escolars) i 26 (crear una xarxa de camins escolars) del  Pla de millora de la qualitat de l'aire de Terrassa (2015-2020). 

Les accions s'han desenvolupat de la següent manera:

 •  Realització de la diagnosi i propostes del camí escolar en 3 centres educatius d'educació primària del municipi: Bisbat d'Ègara, Roc Alabern i Serra de l'Obac.
 • Divulgació el projecte dels camins a la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Terrassa (XEST), a les escoles públiques i concertades de la ciutat i la Plataforma Terrassa Educa.
 • Preparació i de la imatge  dels camins escolars.

 

 

 • Organització de l'activitat del caminòmetre a les 3 escoles: Bisbat d'Ègara, Roc Alabern i Serra de l'Obac

                                        

 

 

 

 

 • Incorporació en el Guia d'Activitats Educatives del Servei d'Educació una nova categoria  de camí  escolar i mobilitat per tal de facilitar la tria per part dels docents. Paral•lelament s'ha incorporat una nova activitat pedagògica "Camí escolar: trepitjant la ciutat" específicament relacionada amb els camins escolars. 
 • Preparació de la guia del mestre i materials pedagògics per a cicle mitjà i superior per a  facilitar la implantació dels camins escolars.

                                              

                             

   

 

 • Organització de la formació "Taller Camins Escolars: co-creació d'un projecte a mida de l'alumnat amb l'ajuda de la gamificació" per a docents i tècnics municipals juntament amb el Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental. 

 
Informació d'interès: