Educació primària

Tallers:

Visites:

Conèixer l'Anella Verda:

Conèixer el Parc Natural

 

Titella ecològic

Consisteix en la construcció de titelles a partir d'una sèrie de deixalles inertes que portaran els alumnes. Es desenvoluparà una història de la qual els alumnes, amb els seus titelles seran els protagonistes.

Adreçat a : Alumnes de cicle inicial de primària

Objectius :

 • Conèixer l'aprofitament de les deixalles per elaborar objectes útils
 • Potenciar la separació dels materials i la recollida selectiva

Durada :  1 hora i 30 minuts per cada grup de 15 alumnes

Materials : capsa de cartró

Pujar

Reciclem el paper

El taller de reciclatge de paper té dues modalitats:

1.- Fer paper blanc: adreçat als alumnes que elaboren paper reciclat per primer cop 

2.- Aplicació de tècniques creatives: adreçat a alumnes que ja han elaborat paper reciclat i que volen aprofundir en les tècniques de treball amb paper reciclat artesà.

Adreçat a : Alumnes d'educació infantil i cicle inicial d'educació primària

Objectius :

 • Conèixer la història i la utilització del paper, com també el seu procés de fabricació
 • Fomentar l'estalvi de paper i l'ús de paper reciclat com a fet quotidià
 • Ensenyar a fer paper reciclat i les diferents tècniques creatives que s'hi poden aplicar

Durada : 1 hora i 30 minuts

Materials: L'escola ha de preparar paper vell ( preferentment folis usats) per a les dues modalitats. Per a la modalitat 2, cada alumne haurà de portar elements per decorar els fulls reciclats ( fotos de revistes, papers de colors, purpurines, punta de llapis de colors, fils, llanes, flors i fulles seques...).

Pujar

Fem joguines ecològiques

Consisteix a fer joguines a partir de deixalles. Es fabricaran cotxes, coets, nines, cases, robots...

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà d'educació primària

Objectius :

 • Conèixer la problemàtica que suposa la gran producció de deixalles
 • Conèixer la importància de la reducció, la reutilització i reciclatge de residus.

Durada : 1 hora i 30 minuts

Materials :  Cal preparar deixalles, que siguin netes i que es puguin aprofitar, com ara : cartrons de rotlles de paper de vàter i de cuina, roba vella, ampolles de plàstic ( de mides diferents),brics, capses de cartró...

Pujar

Piles usades

Introducció a la problemàtica i la tipologia de les piles mitjançant un vídeo. L'alumnat identificarà i classificarà diferents tipus de piles. Finalment jugaran a un joc tipus dòmino, on es reproduiran i es compararan diferents processos que segueixen les piles a través de les escombraries i a través del reciclatge.

Adreçat a : Alumnes de cicle superior de primària.

Objectius:

 • Analitzar les conseqüències del consum de piles sobre el medi ambient i sobre la salut humana
 • Adquirir hàbits de consum favorables al medi ambient en general , i en particular en el cas de les piles

Durada : 2 hores

Pujar

Som els nous compostaires!

Consta de dues parts:

Primera part: durada  30 min. El taller s'inicia amb una repàs oral i interactiu amb els alumnes sobre els principals aspectes a l'hora de gestionar un compostador. També es revisa el Diari del Compost per valorar la gestió que s'hagi fet del compostador. 

Segona part: durada  1h 30 min. Es visita el compostador escolar per treure'n quatres mostres de compost. Es torna cap a classe, es divideixen els alumnes en 4 grups i comparen la seva mostra amb diferents mostres de compost que ha portat l'educador (compost massa sec, massa moll, compost correcte...). En un treball conjunt dirigit per l'educador, d'acord amb els coneixements prèviament explicats i l'observació de les diferents mostres, es trauran els resultats i conclusions oportunes que recolliran els problemes detectats i les millores que s'hagin acordat amb els alumnes. Aquestes conclusions s'anoten a les fitxes de treball que tenen cadascun dels alumnes.

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, adreçat a alumnes que comencen aquest any a fer compostatge

Objectius :

 • Conèixer el cicle de la matèria orgànica i el procés d'autocompostatge.
 • Fomentar el treball en grup i la participació activa de l'alumnat.
 • Revisar la gestió del compostador feta pels mateixos alumnes i donar les eines necessàries perquè ells mateixos puguin saber quines millores hi poden realitzar
 • Consolidar l'autocompostatge com a rutina del centre en la gestió dels residus orgànics.

Durada : 2 hores

Pujar

 


Passem el relleu del compostatge

L'activitat està adaptada a cada cicle escolar

Primera part (30 – 45 min): El taller s'inicia amb els alumnes del curs que portarà el compostador de nou, amb l'explicació dels principals aspectes a tenir en compte a l'hora de gestionar un compostador.

Segona part (30– 45 min): S'avaluen els coneixements adquirits utilitzant un joc de taula de grans dimensions i es visita el compostador escolar per observar-ne l'estat i afegir-hi matèria orgànica. Per fer-ho, es divideix el grup en dos i mentre un es queda a classe fent el joc amb el tutor, l'altre visita el compostador amb l'educador, i després s'intercanvien

Tercera part (15 min): Els alumnes que passen el relleu del compostador hauran elaborat prèviament una guia digital en power point sobre l'ús del compostador.

En aquesta part, 3-4 alumnes dels que han elaborat la guia van a la classe on hi ha l'educadora amb els companys que portaran el compostador l'any vinent i presenten la guia digital, explicant-los com han fet ells el compostatge.

Adreçat a : Alumnes que comencen el compostatge aquest any i els alumnes que els passen el relleu (cicle mitjà i superior).

Objectius :

 • Donar a conèixer el cicle de la matèria orgànica i el procés d'autocompostatge inicial a l'escola, (alumnes que prenen el relleu).
 • Sintetitzar de manera senzilla i entenedora el treball de compostatge que s'ha realitzat ells al llarg del curs, (alumnes que passen el relleu).
 • Conèixer el cicle de la matèria orgànica i el procés d'autocompostatge.
 • Saber valorar la importància de la correcta separació en origen i el benefici que s'obté del reciclatge de la matèria orgànica.
 • Fomentar el treball en equip i la participació activa de l'alumnat.

Pujar

L'entorn i els serveis

A la primera part, es planteja la problemàtica dels residus i de la neteja en una ciutat gran com Terrassa, i es fa una aproximació al coneixement que té l'alumnat dels diferents contenidors i serveis que existeixen per al manteniment de la ciutat. Així mateix, es planteja la situació concreta que es viu al barri, i també es comenten aspectes de civisme i participació ciutadana relatius a la col•laboració amb el manteniment de la neteja. Es presenta el material de treball que faran servir.

A la segona part, es fa un itinerari urbà en què es poden observar alguns serveis de neteja i de recollida de la ciutat. L'alumnat farà diferents observacions i anotacions proposades al material didàctic. Finalment, quan tornen a l'aula, els alumnes comenten les observacions i fan l'anàlisi de les dades i la valoració dels resultats obtinguts.

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà de primària

Objectius :

 • Conèixer la situació real de l'entorn més proper
 • Prendre consciència de la necessitat d'adquirir hàbits de col•laboració amb els serveis de neteja , perquè siguin realment efectius
 • Aprendre a utilitzar els contenidors de recollida selectiva i altres estris

Durada : un matí

Pujar

Saps què compres?

S'expliquen els conceptes de consumisme, el comerç just, els residus que es generen, la procedència dels productes que comprem, l'impacte ecològic dels diferents productes i consells per consumir responsablement.

Joc on l'alumnat comprova si consumeixen d'una manera sostenible i aprendran a valorar aquells productes ecològics que generen un mínim impacte en el medi ambient en comparació a d'altres.

Adreçat a : Alumnes de cicle superior de primària i secundària

Objectius :

 • Conèixer els conceptes de comerç i consum sostenible
 • Aprendre quines tipologies d'embalatges existeixen i quins son els més sostenibles a nivell mediambiental
 • Conèixer els diferents materials amb els que s'elaboren les peces de roba i aprendre quins d'aquests materials són els més ecològics

Durada : 1 hora i 30 minuts

Pujar

 


Conte solar

Explicació d'un conte, amb ajuda audiovisual, on es presenten dos possibilitats a l'hora de construir la ciutat o poble on volen viure. S'ensenya primer, l'opció no sostenible ( transport basat en el cotxe, no reciclar, producció d'energia amb fonts contaminants...), amb els impactes i inconvenients que implica. I desprès, com alternativa, l'opció de poble sostenible basat en energies renovables i netes, reciclatge...

A continuació es pintaran uns dibuixos perquè nenes i nens aprenguin què fer per tenir un món net i ecològic. Per acabar, anirem al pati a comprovar els beneficis que té l'energia solar amb unes joguines que funcionen amb aquesta font d'nergia.

Materials: làminas per pintar per l'alumnat

Adreçat a : Alumnes de cicle inicial de primària

Objectius :

 • Despertar la curiositat dels alumnes envers la utilització de l'energia en el món actual i les implicacions a la natura i el medi ambient
 • Conscienciar-los en el respecte pel medi i en l'adquisició d'hàbits de consum ecològics

Durada : 2 hores.

Pujar

Cuines solars

Explicació i posada en marxa de les cuines solars, on es couran aliments, que al final de la sessió els i les alumnes podran menjar per comprovar els beneficis de l'energia solar.

Sessió introductòria sobre l'aprofitament de les energies renovables (amb suport audiovisual)

A continuació l'alumnat podrà, mitjançant una sèrie de pràctiques, càlculs i mesures, aprendre com estalviar energia i aigua a casa per reduir l'impacte sobre el planeta.

Adreçat a : Alumnes de cicle superior d'educació primària

Objectius:

 • Fomentar l'estalvi d'energia i l'aprofitament de les energies renovables
 • Conèixer l'ús de l'energia solar

Durada : 3 hores

Materials: dossier per a l'alumnat.

Pujar

Estalvia amb energia

Identificació i mesurament dels consums elèctrics de l'aula ( ordinador, projector, llums, etc.) i de petits aparells que fem servir a casa. Es farà un càlcul senzill i aproximatiu de l'electricitat que consumeixen, del cost econòmic que això representa i el CO2 emès. Per concloure, s'aplicaran mesures per estalviar energia ( bombetes de baix consum, aparells per estalviar l'"Standby", etc. )

Adreçat a : Alumnes de cicle superior d'educació primària

Objectius :

 • Aprendre com estalviar energia sense baixar la nostra qualitat de vida
 • Saber identificar els aparells de baix consum
 • Conèixer el funcionament dels mesuradors d'electricitat
 • Aplicar mesures senzilles i econòmiques per estalviar electricitat

Durada: 2 hores  

Materials: dossier de l'alumnat

Pujar

 

Les plantes del nostre entorn

Itinerari guiat pel Parc de Vallparadís. Al llarg de l'itinerari, els alumnes aniran descobrint els diferents tipus de plantes que podem trobar al parc ( arbres, arbustos i herbes )i les diferents tipologies de fulles, fruits, etc.

Adreçat a : Alumnes d'educació infantil i primària

Objectius :

 • Conèixer les principals espècies de plantes de la zona
 • Descobrir les funcions dels vegetals dins els ecosistemes
 • Conèixer l'estructura de les plantes i la distribució de les comunitats vegetals al nostre país

Durada : 3 hores

Preu: el transport va a càrrec de l'escola

Pujar

Flors de primavera

A través d'un PowerPoint es tractaran temes relacionats amb la primavera: característiques de l'època, la floració, la pol•linització, els animals pol•linitzadors i les espècies més representatives que trobem a l'Anella Verda.  A la part més pràctica, es coneixeran i observaran les espècies de plantes aromàtiques i s'elaboraran bossetes d'olor amb elles.

Adreçat a : Alumnes d'educació primària

Objectius :

 • Aprendre les diferents parts d'una planta i d'una flor
 • Entendre el concepte de pol•linització i la funció que té a la natura
 • Conèixer i reconèixer alguns dels animals pol•linitzadors més comuns
 • Conèixer algunes espècies de plantes aromàtiques del nostre territori i saber els usos que en fem els humans

Durada : 1 hora i 30 minuts

Pujar

Les aventures d'una llavor

A través d'un conte, els infants poden reconèixer el cicle d'una planta i els diferents elements que intervenen en el seu creixement, al mateix temps que descobreixen els diferents animals que habiten a un hort i la seva importància en el seu funcionament. L'activitat introdueix conceptes matemàtics bàsics i afavoreix la motricitat fina a través de la manipulació de llavors i la preparació de la terra per a sembrar-les en torretes fetes a partir de materials reutilitzats.

Adreçat a : P-2; P-3; P-4; P-5 i C.I. de primària.

Objectius:

 • Identificar diferents llavors i classificar-les, establint semblances i diferències entre elles.
 • Ser conscient dels principals requeriments d'una llavor per germinar i créixer.
 • Adquirir actituds respectuoses amb els elements de l'hort : animals, plantes, terra i aigua.
 • Relacionar els productes de l'hort amb els aliments que consumim a casa nostra.
 • Participar de manera autònoma en una experiència compartida amb els companys i companyes.

Durada : 1 hora i 15 minuts

Pujar

 

L'hort a l'escola

El taller consta de dues parts complementàries: una part teòrica en què es fa una introducció a l'horticultura ( l'hort, el manteniment i la cura, el calendari de pagès, les eines, etc.) i una part pràctica, en què els alumnes fan un hort a l'aula, aprenen a sembrar, a regar i a tenir cura de les plantes. Per acabar es treballen alguns dels conceptes apresos a traves d'unes fitxes.

Adreçat a : Alumnes d'educació infantil i primària

Objectius :

 • Aprendre nocions bàsiques sobre el cultiu, la cura i el manteniment d'un hort ( sembra, rec, època de recol•lecció, eines, etc. )
 • Conèixer i reconèixer quines plantes s'usen en la nostra alimentació i quina és la part que ens en mengem
 • Aprendre per a què fem servir les plantes o vegetals que cultivem
 • Respectar les plantes, conviure-hi i valorar la importància de les espècies vegetals per a la resta d'éssers vius

Durada : 1 hora i 30 minuts

Pujar

Els insectes de l'hort

Es fa una exposició oral, amb el suport d'un audiovisual, on s'explica als alumnes que són els insectes, quines espècies d'insectes podem trobar en els horts, quins són beneficiosos i quins perjudicials, com els humans fem servir els insectes en els cultius i amb quins objectius. També s'explicarà en que consisteix un hotel d'insectes i per a què serveix.
Es tracten aspectes medi ambientals que afavoreixen els cultius i l'agricultura per fer-la més sostenible.

A la part pràctica, els alumnes podran observar imatges d'insectes beneficiosos i perjudicials per l'hort, veure mostres en metacrilat de diferents espècies d'insectes, veure dos models d'hotel d'insectes i crear un hotel d'insectes entre tots per tenir-lo al pati o hort de l'escola.

Adreçat a : Alumnes cicle superior primària

Objectius:

 • Aprendre nocions bàsiques sobre els insectes
 • Aprendre quins insectes són perjudicials i quins són beneficiosos per l'hort
 • Conèixer com fem servir els insectes en l'agricultura ecològica i sostenible
 • Difondre el coneixement sobre l'hotel d'insectes (que és, per a que es fa servir, com podem construir-lo, etc. )

Durada: Una hora , trenta minuts

Pujar

 

La màgia de l'aigua virtual

A través d'un joc visual es demostra el poc percentatge d'aigua que tenim disponible ( repartiment d'aigua dolça, salada i potable a la Terra ). Es repasen els consells d'estalvi d'aigua  que es poden aplicar diàriament.  A través d'explicacions i trucs de màgia es comprèn el concepte d'aigua virtual i es mostren les conseqüències negatives de l'actual consum d'aigua com a recurs

Adreçat a: alumnes de cicle mitjà i superior de primària

Objectius:

 • Comprendre la importància de l'aigua com a recurs
 • Entendre que l'aigua constitueix un recurs escàs
 • Conèixer diferents consells d'estalvi d'aigua per aplicar al dia a dia
 • Familiaritzar-se i comprendre el concepte d'aigua virtual
 • Conèixer el consum d'aigua virtual de diferents aliments i productes quotidians
 • Conèixer diferents consells per reduir el consum d'aigua virtual de forma diària

Durada:1 hora 15 minuts

Pujar

XXXXT!  El soroll a la nostra ciutat

S'inicia amb una activitat experimental: s'organitza una orquestra amb el grup on cada alumne tracta de reproduir el so de l'instrument seleccionat. El resultat permetrà una primera descripció participativa sobre les sensacions que generen els sons.

S'elabora un paisatge sonor per grups a partir d'un llistat de sons i sorolls que s'escolten des de l'aula. Es visualitza la diferència entre so i soroll, es coneix la unitat de mesura i l'aparell que s'utilitza per mesurar.

Cada grup presenta el seu paisatge a la resta i aporten propostes per tal de transformar-lo i millorar-lo.

Adreçat a : Alumnes de cicle superior de primària

Objectius :

 • Apreciar el silenci com un element de millora de la qualitat de vida de les persones
 • Utilitzar un aparell de mesura de soroll i reconèixer la unitat de mesura
 • Valorar l'ús d'aparells tècnics en la presa de dades quantitatives
 • Comprendre els efectes nocius sobre la salut de la contaminació acústica
 • Proposar accions per desenvolupar a nivell de l'aula
 • Aplicar els coneixements adquirits en experiències pròpies a nivell individual

Durada : 3 hores

Pujar

Camí escolar, trepitgem la ciutat

El taller té una durada de 2 hores i compta amb una part d'activitat a l'aula i una altra de descoberta de l'entorn del centre, on el grup classe surt al carrer per valorar-lo des de l'òptica del Camí Escolar.

Adreçat a :alumnes cicle mitjà i superior de primària

Objectius:

 • Afavorir la descoberta del propi entorn per part dels infants
 • Despertar l'esperit crític dels nens i nenes en relació a l'espai públic, la qualitat de l'aire i la ciutat
 • Fomentar l'autonomia dels nens i les nenes als desplaçaments de casa a l'escola
 • Afavorir la realització d'activitat física quotidiana per part dels més petits/es
 • Promoure la mobilitat sostenible a la ciutat
 • Motivar la comunitat educativa a posar en marxa un projecte de Camí Escolar

Durada: dues hores

Pujar

La meva ciutat

Consisteix en un gran joc on els nens i les nenes seran els ciutadans que representaran actituds negatives i positives a un carrer decorat. Coneixeran la realitat que ens envolta en els nostres carrers, parcs... ( sorolls, fus, excrements de gos...) i quins serien els comportaments adequats per aconseguir millorar la nostra ciutat.

Adreçat a : Alumnes d'educació infantil i de primer cicle de primària

Objectius :

 • Identificar accions correctes que cal fer per fer una ciutat més sostenible

Durada : 2 hores

Pujar

 

La ciutat ecològica

Joc de simulació on l'alumnat es transforma en habitants de diferents ciutats. A través d'unes fitxes, aniran descobrint els diversos cicles que es donen a la ciutat i els compararan amb els que es donaven a la ciutat del passat i els que es donaran al futur.

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà i superior de primària

Objectius :

 • Analitzar críticament els canvis que ha provocat l'activitat humana sobre el medi
 • Descobrir la distribució d'usos de la ciutat
 • Conèixer els tipus d'energia que es consumeixen a les ciutats

Durada : 2 hores

Pujar

El canvi climàtic

A través d'un audiovisual es treballa el concepte del canvi climàtic, es coneixen els canvis que han ocorregut a la història de la Terra i el què està  passant a l'actualitat amb una nova variable: l'impacte de la espècie humana.

A la part pràctica, l'alumnat calcula el CO2 que ells mateixos emeten a l'atmosfera segons el seu estil de vida, i fan propostes de com i quines actituds  poden adoptar per reduir el seu impacte al planeta.

Adreçat a : Cicle superior de primària

Objectius :

 • Conèixer què és el canvi climàtic, conceptes, causes i possibles efectes
 • Identificar la problemàtica associada, causes i efectes
 • Adoptar hàbits i actituds que ajudin a reduir les causes del canvi climàtic

Durada : 2 hores

Pujar

 

Mesurem la contaminació

Activitat on els alumnes podran mesurar diferents paràmetres que permetin entendre quins són els tipus de contaminació presents a l'entorn, quina relació tenen amb els nostres hàbits quotidians i quins efectes tenen sobre la nostra salut, la biodiversitat i l'entorn. L'activitat es basa en realitzar 5 proves, inclosa la visita a la cabina de control atmosfèric de la Rambleta del Pare Alegre. En cada una d'elles es treballa una temàtica diferent relacionada amb la contaminació i la posada en comú final permetrà assolir una visió global de la nostra ciutat i treballar per millorar la qualitat ambiental.

Adreçat a: alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària i ESO

Objectius:

 • Identificar els tipus de contaminació presents a la ciutat, les seves causes i conseqüències.
 • Donar a conèixer el concepte de salut ambiental.
 • Relaciona cada tipus de contaminació amb els hàbits quotidians passats i presents. 
 • Prendre mesures de diferents tipus de contaminació i interpretar els resultats.
 • Fomentar hàbits quotidians saludables per millorar la qualitat ambiental de l'entorn directe

Durada: 2 hores

Lloc on es realitza: Cabina de control atmosfèric de la Rambleta del Pare Alegre,4

Materials: A càrrec dels participants: llapis o boli. A càrrec de l'educadora: làmines amb diferents tipus de contaminació. Aparells per mesurar i fitxes d'instruccions i recollida de dades per a cada prova.

Pujar

La farmaciola natural per l'hivern

A partir d'exemples de diferents plantes observades, aprendran què són les plantes medicinals, quines característiques tenen, com les podem utilitzar i quina evolució històrica han tingut. Es farà un joc per identificar algunes de les plantes més importants i experiments per aprendre a conservar-les. Les plantes que es treballaran son les que es poden utilitzar per refredats, la febre, l'otitis i la gastroenteritis, i s'elaborarà una infusió , un xarop i un ambientador.

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà i cicle superior de primària

Objectius :

 • Identificar la relació entre les funcions vitals i l'estructura de les plantes
 • Aprendre a manipular els aparells d'ús habitual al laboratori i les normes d'ús i seguretat
 • Mesurar i comparar masses i volums de les plantes i els seus dissolvents
 • Desvetllar l'interès per conèixer, respectar i usar plantes medicinals

Durada : 3 hores

Pujar

La farmaciola natural per l'estiu

Es farà un joc per identificar algunes plantes medicinals i experiments per aprendre a conservar-les. Aprendran quines precaucions s'ha de prendre a l'estiu , i quins son els remeis naturals que es poden utilitzar. S'estudiaran les plantes que es poden utilitzar per a ferides i picades de mosquit, per fer repel·lents i protectors solars i s'elaborarà un oli per a la pell i un ungüent antiinflamatori.

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà i cicle superior de primària

Objectius:

 • Identificar la relació entre les funcions vitals i l'estructura de les plantes
 • Aprendre a manipular els aparells d'ús habitual al laboratori i les normes d'ús i seguretat
 • Mesurar i comparar masses i volums de les plantes i els seus dissolvents
 • Desvetllar l'interès per conèixer, respectar i usar plantes medicinals

Durada : 3 hores

Pujar

El menjar no és per llençar (menjador)

Activitat per reduir el menjar que es llença al menjador escolar. A partir d'una sessió inicial teatralitzada durant l'hora de dinar es treballarà i comptabilitzarà el menjar que els alumnes llencen a les escombraries. Es reflexionarà sobre les causes d'aquest malbaratament alimentari i s'establiran millores i pràctiques per reduir-lo. Amb la col•laboració dels educadors de menjadors es jugarà al joc "Em llences o em menges?" per tal de consolidar els conceptes i durant una setmana es recolliran les dades del malbaratament.

Dos visites posteriors serviran per consolidar els nous hàbits assolits pels alumnes i valorar els resultats de les propostes de millora.

Adreçat a : Alumnes d'educació infantil i primària

 Objectius:

 • Identificar el malbaratament alimentari, les seves causes i conseqüències.
 • Dissenyar i establir mesures de reducció del malbaratament alimentari al menjador escolar
 • Promoure els hàbits de prevenció del malbaratament alimentari entre famílies i comunitat educativa.

Durada: 1 visita inicial (1h30) + 2 seguiments (1h) (en horari de menjador)

Lloc de realització: Al menjador del mateix centre

Pujar

El Gos Tico i la gateta Rita tenen una casa nova

Un gos i una gateta una mica entremaliats són adoptats per diferents famílies però desgraciadament sempre tornen a la protectora. Després de passar unes quantes aventures i conèixer a diferents amics a cada casa, finalment troben un propietari que els entén i els estima de veritat i on troben un lloc molt bonic per viure i poden passar molt temps jugant.
Un conte dinàmic on participen els nens amb les accions dels animals i acabaran fent cadascú cada personatge amb materials reciclats.

Adreçat a: educació infantil, 1r i 2n de primària

Objectius:

 • Promoure l'adopció d'animals responsable
 • Potenciar l'estima pels animals

Durada: 1 hora

Pujar

 

Els animals de companyia ens necessiten!

"Una simpàtica infermera d'animals va a l'aula per demanar ajuda als nens,ja que s'ha adonat que els animals no es troben bé. Les seves necessitats bàsiques no estan satisfetes i necessiten que els infants ho sàpiguen per poder-los ajudar."
Mitjançant preguntes i jocs s'intenta conscienciar als infants de tots els animals que podem tenir a casa i conèixer les seves necessitats bàsiques ( com hem de cuidar la seva salut, temps que els hi hem de dedicar, llocs on han de viure..).

Adreçat a: infantil i 1r i 2n de primària

Objectius:

 • Conèixer quines son les necessitats bàsiques dels animals de companyia
 • Educar en la responsabilitat individual i la cura dels animals
 • Aprendre a respectar els animals

Durada : 1 hora

Pujar

Parlem gos?

Aprendre com es comuniquen els animals i entendre'ls
Millorar les relacions amb els seus animals de companyia
Prevenir accidents d'agressivitat entre infants i animals de companyia

 

Adreçat a : educació primària

Objectius:

 • Aprendre com es comuniquen els animals i entendre'ls
 • Millorar les relacions amb els seus animals de companyia
 • Prevenir accidents d'agressivitat entre infants i animals de companyia

 

Durada: 1 hora

 

Pujar

Visita a la deixalleria de Terrassa Neta

Visita guiada a les instal•lacions de Terrassa Neta.

L'alumnat veurà el funcionament d'una planta de transvasament de residus i d'una deixalleria municipal com a servei de la ciutat.

El dia de la visita, els alumnes hauran de portar material que hauran recollit selectivament a casa seva o a l'escola,i que sigui admès a una deixalleria.

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, secundària i batxillerat

Objectius :

 • Donar a conèixer el servei de deixalleria i la funció d'una planta de transvasament de residus municipals
 • Fomentar l'hàbit de col•laboració en la separació dels materials per poder-los aprofitar posteriorment

Durada : 2 hores

Pujar

 

 

Visita a la deixalleria de Can Casanovas

Visita guiada a la deixalleria de Can Casanovas.

L'alumnat veurà d'una deixalleria municipal com a servei de la ciutat.

El dia de la visita, els alumnes hauran de portar material que hauran recollit selectivament a casa seva o a l'escola,i que sigui admès a una deixalleria.

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, secundària i batxillerat

Objectius :

 • Donar a conèixer el servei de deixalleria
 • Fomentar l'hàbit de col•laboració en la separació dels materials per poder-los aprofitar posteriorment

Durada : 2 hores

Pujar

La deixalleria mòbil a l'escola

L'activitat consisteix en ubicar la deixalleria mòbil al pati de l'escola per tal que els alumnes puguin visitar-la.

El conductor de la deixalleria dóna una breu explicació sobre el seu funcionament i els diferents residus que recull. Es pot completar la visita demanant als alumnes que portin de casa algun residu no habitual i el deixin a la deixalleria mòbil.

Adreçat a : Alumnes d'educació infantil i primària

Objectius:

 • Aprendre la diversitat de residus que es poden separar i tenir un tractament adequat.
 • Donar a conèixer el servei de la deixalleria mòbil.
 • Apropar als infants els recursos que es dediquen per la prevenció de residus.
 • Oferir la deixalleria mòbil com a recurs pedagògic pel professorat

Durada: 1 hora

Pujar

Què en fem dels residus al Vallès - Visita al CTRV

A Primària :

La visita es divideix en tres activitats:

Una primera explicació dinàmica del destí de cada residu que generem i així aclarir conceptes. Aquesta part es fa amb el grup sencer i després es divideix per a les següents activitats.
Visita per les instal•lacions del Centre de Tractament de Residus (CTR-Vallès) a través d'una passarel•la aïllada i protegida.
Taller de reutilització de residus que els alumnes porten de casa. 

A Secundària:

L'activitat consisteix en una presentació interactiva on s'explica la relació de les activitats quotidianes que realitzem els ciutadans i la seva repercussió en la generació de residus. S'inclouen diverses qüestions per avaluar i aclarir conceptes amb els alumnes.

Després de l'interactiu, el grup es divideix: La meitat dels alumnes visiten les instal•lacions del Centre de Tractament de Residus i l'altra meitat realitzen un estudi en profunditat dels residus, analitzant i seleccionant de forma pràctica una bossa tipus d'escombraries en les diferents fraccions existents. L'activitat acaba amb la posada en comú i conclusions dels treballs duts a terme.

Adreçat a : Alumnes de cicle superior de primària i de segon cicle de secundària

Objectius:

 • Donar a conèixer quin és el procés que viuen els residus després de la seva recollida.
 • Sensibilitzar sobre la importància de la reducció i la correcta separació a les llars.
 • Comprendre quin és el destí i el tractament de cada tipus de residu.
 • Conèixer les instal•lacions de tractament de residus de la comarca

Durada : 2 hores i 30 minuts

Lloc de realització : Centre de tractament de residus del Vallès Occidental
No es pot esmorzar durant la visita.
Preu: el transport no té cost per l'escola 

Pujar

 

Visita al Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia

Visita guiada al centre d'atenció d'animals domèstics de companyia. On es farà una sessió informativa a càrrec d'un expert on s'explicarà el funcionament del centre, l'acollida dels animals abandonats els passos que cal fer per adoptar un gos o un gat. Com a part més pràctica es buscarà el microxip d'un animal del centre.

Adreçat a : Alumnes de 2on, 3er i 4rt de primària

Objectius :

 • Afavorir actituds de respecte i de responsabilitat envers els animals de companyia
 • Fomentar la convivència ciutadana amb la tinença d'animals de companyia
 • Promoure l'adopció d'animals

Durada : 1 hora i 30 minuts
Preu : el transport va a càrrec de l'escola.

Pujar

Visita als horts urbans

Visita guiada a un hort urbà ecològic on s'observarà i s'identificarà la vegetació cultivada, les eines i els treballs de camp, les tradicions i les característiques de l'espai i del terreny. Hi ha una part pràctica on l'alumnat farà tasques de l'horta en funció de l'època de l'any.

S'ha de triar un dels horts per visitar:

 • Hort Plantem-Nos al c/ Montserrat, 151
 • Hort Can Tussell al c/ Gregal, 1
 • Hort Roc Blanc al c/ Palet i Barba, 177
 • Hort Torre Sana al c/ Zamora, 2
 • Hort Montserrat al c/Zamora, 2
 • Hort Ca N'Anglada Jove al c/ Zamora , 2
 • Hort AMPA El Vapor al c/ Torrent de Pere Parres, 8
 • Hort Sembrant ciutat al c/ Vinaròs, 5

Adreçat a : Alumnes de primària

Objectius:

 • Conèixer els conreus que es fan al municipi.
 • Aprendre nocions bàsiques sobre el cultiu , la cura i el manteniment d'un hort  ( sembra, rec, època de recol•lecció, eines, compostatge, etc.)
 • Conèixer i reconèixer quines plantes s'usen en la nostra alimentació i quina és la part que ens mengem
 • Fomentar una actitud respectuosa envers la natura i el medi ambient.

Durada : 2 hores
Calendari : Març, abril i maig

Pujar

Escola de Natura de Terrassa

Visita guiada on els infants podran tenir la oportunitat de conèixer, tocar i donar de menjar a diferents animals de la granja, ajudant a fer alguna de les feines relacionades. També visitaran l'hort i coneixeran les propietats d'algunes de les plantes aromàtiques, fruites i verdures. Es visitarà el compostador on es dipositen els residus orgànics de l'escola, es farà una breu introducció del que és el compost i que se'n fa.

Adreçat a : alumnes d'educació infantil i cicle inicial de primària

Objectius:

 • Desenvolupar en els infants una consciència ecològica i un compromís amb la natura, potenciant les seves actituds cap un món sostenible
 • Gaudir, conèixer i respectar els animals, les plantes aromàtiques, verdures i hortalisses.

Durada . 1.30 h

Pujar

 


 

El oficis de l'Anella Verda

Introducció: passi comentat d'un audiovisual per presentar l'Anella verda i els espais agraris que s'hi conserven.

Taller: Dividim el grup - classe en 3 gremis dels tres oficis que més es van practicar als masos tradicionals situats a l'Anella Verda de Terrassa, els guarnim per l'ocasió (pagesos amb barrets de palla, teixidors i filadores amb faixes i mocadors i pastors amb barretines). Els alumnes comencen l'activitat com a aprenents, el seu objectiu serà  superar diferents proves per esdevenir, primer oficials del gremi i, finalment, mestres d'ofici.  Per passar d'aprenent a oficial, caldrà que aconsegueixin els objectes i eines que fan referència al seu ofici. Al centre de l'aula hi ha un gran cabàs amb 24 objectes i imatges, 8 per cada ofici. Els objectes es van traient del cistell i han de triar el que creuen que els correspon. Quan tots els grups tenen els 8 objectes es repassa ofici per ofici per comprovar que està bé i per seguir tot el procés de treball, des de la matèria primera al producte acabat. Per passar d'oficial a mestre, caldrà mostrar les habilitats de cadascú. Amb l'ajuda de reproduccions de peces arqueològiques i imatges de l'època moderna, l'arqueòleg explica què eren les rajoles catalanes d'arts i oficis que tan de moda es van posar a l'època. La prova consistirà en que cadascú faci una rajola representativa del seu ofici per endur-se a casa.

Adreçat a : Alumnes de cicle inicial i mitjà de primària

Objectius :

 • Aproximació a les relacions dels terrassencs i terrassenques amb el rodal agrari de la vila i la ciutat
 • Conèixer l'Anella Verda com a projecte de recuperació i espai a conservar i gaudir, les seves nombroses masies i productes cultivats.
 • Conèixer la història dels oficis rurals
 • Conèixer la transformació del paisatge de Terrassa fruit de l'explotació econòmica
 • Descobrir els recursos naturals del Rodal de Terrassa
 • Conèixer el funcionament d'una masia i les diferents indústries associades
 • Reproduir activitats i situacions originals de l'època a partir de l'empatia

Durada : 2 hores

Pujar

 

L'avi Josep m'explica el bosc de Bonvilar

De petit l'avi Josep ens portava a passejar pels entorns de Bonvilar. Allà hi vam passar un munt d'aventures i vam aprendre moltes coses. Vam descobrir els arbres, els animals, els conreus, ... I ara que ja soc gran, m'agradaria explicar-vos-ho. Mitjançant un itinerari pel bosc i conreus de Bonvilar coneixerem aquest entorn proper al municipi de Terrassa.

Adreçat a: Alumnes de cicle inicial de primària

Objectius:

 • Conèixer la diversitat natural de l'entorn de Terrassa
 • Potenciar el respecte i estimació envers aquest espai
 • Lloc d'aplicació : Centre d'informació Ambiental Bonvilar

Durada : Mig dia
Preu : El transport va a càrrec de l'escola

Pujar

Descobrim el paisatge de Bonvilar

A través d'una gimcana descobrirem  els diferents elements que formen el paisatge actual de Bonvilar. Els alumnes , en grups reduïts , hauran de superar un seguit de proves d'observació, habilitat, relació... per conèixer i valorar aquest entorn proper al municipi de Terrassa.

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà i superior de primària

Objectius:

 • Conèixer la diversitat natural de l'entorn de Terrassa
 • Potenciar el respecte i estimació envers aquest espai

Lloc d'aplicació : Centre d'informació Ambiental Bonvilar
Durada : Mig dia
Preu : El transport va a càrrec de l'escola

Pujar

Bonvilar , un llegat de la Terrassa agrícola

Quin patrimoni ens queda del passat agrícola de Terrassa? Quines són les funcions a l'actualitat? En una visita a una masia dels entorns de Bonvilar descobrirem el llegat arquitectònic i arqueològic del passat agrícola de Terrassa: les masies, les fonts, els camins, les ermites, etc. Així com l'organització de la producció: els camps de secà, les hortes, les pastures i els boscos. En la segona part l'activitat, a partir de la lectura del paisatge i la visita dels diversos ambients, anirem valorant el paisatge agro-forestal  de Bonvilar com un llegat més del passat agrícola de Terrassa i descobrirem la seva importància per a la biodiversitat i l'equilibri territorial del nostre municipi. Finalment, en la darrera part de l'activitat reflexionarem sobre el futur d'aquest paisatge i el paper de la ciutadania a l'hora de determinar-lo.

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà i superior de primària

Objectius :

 • Conèixer el passat agrícola de Terrassa i el seu llegat
 • Valorar les funcions sociològiques del paisatge de Bonvilar
 • Adquirir una actitud crítica i participativa envers la conservació d'aquest paisatge

Lloc d'aplicació : Centre d'informació Ambiental Bonvilar
Durada :  Mig dia
Preu : El transport va a càrrec de l'escola

Pujar

Biodiversitat a l'Anella Verda

Al llarg d'un itinerari realitzarem un treball de camp per descobrir el paisatge i la biodiversitat de l'Anella Verda de Terrassa. Amb instrumental de mesura i a partir de material cooperatiu, estudiarem les condicions ambientals i la flora dels hàbitats de l'Anella Verda (camps, boscos i torrents) per adonar-nos de com aquest paisatge divers afavoreix la biodiversitat.
També reflexionarem sobre els avantatges de preservar aquest paisatge, dels projectes previstos per millorar els seus valors ecològics,econòmics i socials i de com odem participar els ciutadans.

Abans de la sortida, podreu preparar el treball de camp des de l'aula amb la projeció d'un pdf que presenta l'Anella Verda i els objectius, l'itinerari i la metodologia del treball de camp.

L'activitat finalitza amb l'elaboració d'un mural que presenta la biodiversitat de l'Anella Verda utilitzant les dades i les mostres obtingudes duran el treball de camp.

Els centres escolars propers al Parc Agroforestal, poden iniciar el treball de camp des del mateix centre escolar on els anirà a buscar el monitor

Adreçat a : Cicle mitjà i superior de primària

Objectius :

 • Conèixer el territori i el paisatge de l'Anella Verda de Terrassa.
 • Adonar-se dels valors ecològics, socials i econòmics de l'Anella Verda de Terrassa.
 • Practicar el mètode científic i el treball cooperatiu estudiant la biodiversitat de l'Anella Verda.
 • Conèixer els projectes de conservació i millora del paisatge i la biodiversitat de l'Anella Verda amb sentit crític i adonar-se de la importància de la participació dels ciutadans.

Durada: Mig matí
Lloc on es realitza : Podeu escollir fer la sortida i el treball de camp entre 4 àmbits diferents de l'Anella Verda:

 1. Sector nord-est de l'Anella Verda: la muntanyeta de Can Boada.
 2. Sector nord de l'Anella Verda: Parc Agroforestal de Terrassa.
 3. Sector nord-est de l'Anella verda: entorns de Mossèn Homs i del Centre d'Informació Ambiental Bonvilar (CIAB)
 4. Sector sud-est de l'Anellas Verda: entorns de Torrebonica i l'àrea d'esplai del Pi gros. 

Si escolliu l'àmbit que us és més proper no us caldrà autocar, ja que l'educador us vindrà a buscar i iniciarà l'activitat des del mateix centre educatiu.

Pujar

 

El foc a l'anella verda, una amenaça evitable

Activitat on els alumnes visitaran un bosc mediterrani d'alzines i pins per estudiar-ne característiques (estructura, espècies, sòl, condicions ambientals). Posteriorment visitaran una zona afectada per les ventades del 2014 i per un incendi forestal de l'estiu del 2015. Això els permetrà comparar l'estat del bosc i adonar-se dels efectes d'aquestes pertorbacions. Però, observant amb atenció, també s'adonaran dels processos naturals de regeneració de les plantes mediterrànies (rebrot, germinació) i de l'inici del procés de recuperació del bosc (successió). Finalment, analitzarem les causes humanes del foc i com es pot evitar entre tots

Adreçat a : alumnes de cicle superior d'educació primària i ESO

Objectius:

 • Conèixer els efectes de dues pertorbacions que poden patir els boscos de l'Anella Verda: el  temporal de vent i el foc.
 • Conèixer les adaptacions del bosc mediterrani a les pertorbacions.
 • Adquirir hàbits responsables per visitar i gaudir de l'Anella Verda tot col•laborant a conservar i  millorar els seus valors naturals i culturals.

Durada : Mig dia
Lloc on es realitza:  Diversos espais de l'Anella Verda de Terrassa

Materials:

 1. Treball per preparar la sortida a l'aula en format digital.
 2. Quadern i instrumental de mesures pel treball de camp.
 3. Treball posterior a l'aula en format digital. La regeneració del bosc mediterrani.

Preu: El transport va a càrrec de l'escola

Pujar

Horts ecològics de l'Heura

L'activitat consisteix en una visita guiada als horts educatius de Can Salas complementada amb activitats a l'entorn de l'hort.

Visita guiada per tal de reconèixer les hortalisses de la temporada i fer-los veure la importància de cadascun dels espais de l'hort (l'hivernacle, la bassa, el galliner, la depuradora verda, els marges de flors). En funció de l'època, podran veure les tasques que es realitzen (passar el motocultor, encanyar tomaqueres, treure males herbes...). Un cop feta la volta a l'hort, l'alumnat plantarà hortalisses seguint el mètode de les Parades en Crestall, i les podrà venir a collir amb la seva família quan hagin crescut.

A l'aula o a l'exterior, en funció del temps, activitats per complementar la visita amb el suport de materials didàctics (murals, imatges, jocs, collites...) amb els grups d'E. primària, i contes relacionats amb els horts i la natura amb els grups d'E. infantil.

Adreçat a : Alumnes d'infantil, primària i secundària

Objectius:

 • Descobrir les principals característiques d'un hort: com s'organitza, quines tasques s'hi desenvolupen, quins són els elements més importants.
 • Conèixer els trets diferencials d'un hort ecològic
 • Entendre l'hort com a ecosistema (importància de la biodiversitat).

Durada : Les visites estan previstes de 9:30 a 12h, amb una pausa de 30 minuts per esmorzar. Els horaris es poden adaptar en funció de les necessitats de cada grup.

Lloc on es realitza : Centre de Jardineria l'Heura, Masia de Can Salas. Cr Sabadell - Matadepera KM 6,4  Terrassa o als Horts de Torrebonica.

Preu: El transport va a càrrec de l'escola

Pujar

Viu el Parc

Treball previ a l'aula : es farà un joc d'enginy i d'habilitat que farà que l'alumnat conegui les gran àrees que integren un parc: natura, ús públic, activitats econòmiques i patrimoni històric i cultural i construeixen el "seu propi parc".

Aquesta sessió es fa durant el mes d'abril del 2017. Les dates es concretaran via telefònica durant el segon trimestre.

Festa al Parc : Jornada festiva al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Es faran activitats d'habilitat i motores, també tallers que reforcin els continguts treballats a l'aula. Després de dinar, un espectacle d'animació  posarà el punt i final a la jornada.

La festa es farà el dies 9,10 i 11 de maig de 2017.

Adreçat a : Alumnes de 5è de primària

Objectius :

 • Conèixer el patrimoni natural i cultural del massís
 • Aprendre a estimar i protegir els espais naturals

Durada: 2 sessions

 

Pujar

 

Coneguem els nostres Parcs

Sortida al parc: itinerari de descoberta de la natura guiat a la Casa Nova de l'Obac.

Adreçat a : Alumnes de 6è de primària

Objectius:

 • Valorar el medi ambient a partir dels coneixements adquirits
 • Tenir coneixement de si mateix en interacció amb l'entorn
 • Descobrir la vegetació i la fauna característiques del parc
 • Adquirir actituds de respecte, conservació i aprofitament dels recursos

Durada: 2 sessions

Pujar