Constitució de la Xarxa de ciutats per a l'accessibiiltat

A banda de conèixer i analitzar la normativa catalana, estatal i europea aplicable en matèria d'accessibilitat, l'Oficina tècnica per a la promoció de l'accessibilitat té com a marc de referència pel seu treball: