La contractació pública electrònica de l'Ajuntament rep un reconeixement dels Premis Alfons Ortuño

L'Escola d'Administració Pública premia les actuacions d'innovació i bones pràctiques en gestió pública a les administracions públiques catalanes

La contractació pública electrònica de l'Ajuntament de Terrassa ha rebut un accèssit dels Premis Alfons Ortuño de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), lliurats ahir, 7 de març. El tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, va recollir el reconeixement de mans de Lluís Bertran, subdirector general d'Administració, Serveis i Projecció Externa de la Generalitat. L'Ajuntament de Terrassa és pioner en contractació pública, esdevenint una administració pública de referència a l'Estat per tenir una tramitació 100% electrònica des del 2014. Aquest lideratge ha estat reconegut pels Premis Alfons Ortuño 2017, que comprenen projectes desenvolupats entre el 2014 i el 2016.

L'EAPC premia des de 2012, de forma biennal, les actuacions d'innovació i bones pràctiques en gestió pública a les administracions públiques catalanes. Tot i que la nova llei de procediment administratiu comú 39/2015 estableix l'ús generalitzat i obligatori de mitjans electrònics en la tramitació dels expedients administratius, l'experiència de Terrassa és innovadora pel moment en el que es va produir i perquè elimina totalment el paper, a diferència d'altres administracions.

Entre els anys 2015 i 2016, l'Ajuntament de Terrassa ha gestionat més de 187 procediments oberts, que sumen més de 50 milions d'euros, amb un total de 968 ofertes rebudes. Pel que fa a contractes de serveis i subministraments, se n'han tramitat 129, amb una mitjana de quasi tres ofertes per expedient. També són més de 48 contractes d'obres, amb 12,5 ofertes rebudes per expedient. Pel que fa a la resta de procediments, contractes menors i negociats sense publicitat, l'Ajuntament en va gestionar de forma electrònica un total de 1.066.