Una sessió exposa els canvis que la implantació d'una ZUAP pot suposar a la mobilitat a la ciutat

La creació d'una Zona Urbana d'Atmosfera Protegida és un dels punts destacats del Pla de Mobilitat de Terrassa

Aquest dijous, 8 de juny, es durà a terme una sessió informativa en la que s'exposaran els canvis en la mobilitat que pot generar la implantació d'una zona urbana d'atmosfera protegida a la ciutat, una mesura que està inclosa al Pla de Mobilitat de Terrassa, aprovat definitivament al Ple de maig. La sessió informativa tindrà lloc a la sala d'actes de la Biblioteca Central de Terrassa (passeig de les Lletres, 1), a les 18 h. Participarà en la sessió el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat i regidor de Mobilitat, Marc Armengol, i l'equip tècnic del servei de Mobilitat.

L'objectiu de la sessió és apropar aquesta nova figura de planejament del trànsit a la ciutadania i obrir un debat al voltant dels canvis de mobilitat que caldria introduir a la zona central de la ciutat i de com seria en el futur. Es vol transmetre així a la ciutadania la importància d'aquestes mesures per millorar la qualitat de l'aire, reduir els sorolls, augmentar la seguretat viària i fer els carrers més habitables.

Les ZUAP (Zones Urbanes d'Atmosfera Protegida) són una figura reconeguda pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que es defineix com a "àrees urbanes densament poblades, amb nivells de qualitat de l'aire crítics degut essencialment a les emissions del trànsit". La lògica d'aquesta delimitació és establir mesures especials en relació al trànsit per garantir una millora de la qualitat de l'aire.

El Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa 2016-2021, aprovat definitivament en el Ple de maig, contempla com una de les seves accions més destacades l'establiment d'una ZUAP a la zona central de la ciutat. Tanmateix, alguns dels detalls d'aquesta figura encara estan per definir, com ara els límits concrets i algunes de les mesures de restricció del trànsit que es duran a terme.