L'Ajuntament de Terrassa prohibeix cremar restes vegetals a tot el terme municipal durant tot l'any

La mesura vol evitar incendis i contribuir a preservar l'entorn agroforestal

Crema de restes vegetalsA partir del proper 15 de març no es podran fer cremes de restes vegetals a tot el terme municipal. L'Ajuntament de Terrassa ha prohibit aquestes cremes de manera permanent per tal de reduir el risc d'incendis forestals, principalment, i també per a preservar els ecosistemes de l'Anella Verda.

Segons la legislació autonòmica vigent, la crema de restes vegetals procedents de l'activitat agrícola o forestal està permesa únicament en sòl no urbanitzable i amb obligació de comunicació prèvia, entre el 16 d'octubre i el 14 de març. Durant la resta de l'any aquesta activitat està prohibida, excepte autorització expressa del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

Amb l'entrada en vigor d'aquest decret, que ahir es va posar en coneixement del Ple, no hi haurà període d'excepcionalitat i la crema estarà prohibida permanentment. Només de forma excepcional es podran autoritzar cremes per motius fitosanitaris quan hi hagi perill d'infecció i l'autoritat competent en sanitat vegetal determini que es necessària la crema de les restes sense moure-les de lloc.

Durant els darrers anys, l'Ajuntament de Terrassa ha constatat que les cremes que es fan al terme municipal són gairebé sempre de restes provinents de l'activitat hortícola de lleure i autoconsum en parcel·les properes al nucli urbà i en jardins d'habitatges que, encara que siguin en sòl no urbanitzable, són tambe molt propers a la ciutat. Aquestes cremes sovint  han comportat queixes per la molèstia dels fums als habitatges veïns i a les vies de circulació, on es veu reduïda la visibilitat.

D'altra banda, les cremes de marges, rostolls o d'altres grans superfícies agrícoles són actuacions que es troben en desús i que sovint són contraproduents pel que fa a la biodiversitat i al manteniment dels hàbitats, alterant l'equilibri biològic de la terra i constituint també un risc d'incendis.


L'Ajuntament de Terrassa recorda als propietaris d'horts i jardins que existeixen alternatives de gestió per a les restes vegetals provinents dels productes de l'horta o de la poda, desbrossa, tala de branques de fruiters i altres activitats relacionades, com ara l'autocompostatge en la pròpia parcel·la o jardí o l'aportació d'aquestes restes a les deixalleries municipals. En el cas que es tracti d'un gran volum de restes, es podrà recórrer a la contractació de la seva recollida amb un gestor autoritzat. No es poden utilitzar els contenidors de la fracció orgànica ni de  resta de la via pública.