Els Poliesportius Municipals són el de Ca n'Anglada, Les Arenes, Sant Llorenç i La Maurina.

 

 

 

Als Poliesportius Municipals de Ca n'Anglada i de Les Arenes, els ciutadans i les entitats poden fer ús dels següents espais: Frontó i Pistes Descobertes.

 • Calendari 2017: Habitualment tot l'any, però es necessari fer reserva d'espai de manera anticipada. En cas de modificació d'horari es penjaran cartells d'avís a la instal·lació.
 • Horari 2017: Habitualment de 09.00 a 13:00h i de 17:00 a 22:00h. Dilluns matí tancat, Dissabtes de 09:00 a 13.00h i de 16.00 a 19.00h. Diumenges de 09:00 a 13.00h. En cas de modificació d'horari es penjaran cartells d'avís a la instal·lació.
 • Preus generals: Veure article 5, punt 1 de les Taxes del Servei d'Esports
 • Adreça i telèfon Poliesportiu Municipal de Ca n'Anglada: C/ Aymerich i Gilabertó, 136, 08222 Terrassa. 93 786 31 01.
 • Adreça i telèfon Poliesportiu Municipal de les Arenes: C/ Sierra Nevada, 57, 08227, Terrassa. 93 783 76 83.

Al Poliesportiu Municipal de Sant Llorenç, els ciutadans i les entitats poden fer ús dels següents espais: Frontó, Camp de Terra i Pista Coberta.

 • Calendari 2017: Habitualment tot l'any, però es necessari fer reserva d'espai de manera anticipada. En cas de modificació d'horari es penjaran cartells d'avís a la instal·lació.
 • Horari 2017: Habitualment de dilluns a divendres de 09:00 a 22:00h. Diumenge de 09:00 a 21:00h. En cas de modificació d'horari es penjaran cartells d'avís a la instal·lació.
 • Preus generals: Veure article 5, punt 1 de les Taxes del Servei d'Esports
 • Adreça i telèfon: C/ Castellsapera, 7, 08227, Terrassa. 93 786 30 01.

Al Poliesportiu Municipal de La Maurina els ciutadans i les entitats poden fer ús dels següents espais: Frontó, Pistes de Tennis, Camp de Terra i Pista Coberta.

 • Calendari 2017: Habitualment tot l'any, però es necessari fer reserva d'espai de manera anticipada. En cas de modificació d'horari es penjaran cartells d'avís a la instal·lació.
 • Horari 2017: Habitualment de dilluns de 09:00 a 22:00h. Diumenge de 09:00 a 21:00h. En cas de modificació d'horari es penjaran cartells d'avís a la instal·lació.
 • Preus: Veure article 5, punt 1 de les Taxes del Servei d'Esports
 • Adreça i telèfon: C/ Sardenya, 32, 08224, Terrassa. 93 780 75 43.