Aquest programa té l'objectiu d'apropar l'esport al col·lectiu de discapacitats físics, psíquics i sensorials de la ciutat, per tal que tingui les mateixes oportunitats per accedir a la pràctica d'activitats esportives que la resta de la població.

Cal reconèixer a la persona amb discapacitat els mateixos drets i deures a l'hora de practicar una activitat esportiva i, per això, les activitats es desenvolupen sempre des d'un punt de vista normalitzador ubicant la seva pràctica en espais esportius públics, amb les condicions d'utilització comuns a la resta de la població i amb el mateix cost per a l'usuari.

 

Per més informació sobre el programa d'activitats de l'any 2017 - 2018, accedir aquest enllaç. 

Per més informació sobre el campus Esportiu 2018 per a persones amb capacitats diverses, accedir als següents enllaços.

Guia de Recursos de Lleure per a Persones amb Capacitats Diverses

Guia de l'esport adaptat de Terrassa.