Està prioritàriament destinada a exposicions d'art organitzades pel departament d'Arts visuals i adreçades a artistes locals que ho hagin exposat ja durant els últims 6 anys. El seu ús també es cedeix, extraordinàriament i si la programació ho permet, a entitats ciutadanes sense ànim de lucre i integrades en l'àmbit d'actuació del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa que vulguin realitzar exposicions divulgatives o actes diversos d'interès general. En aquest cas, l'entitat organitzadora es farà càrrec de les despeses de producció i difusió que se'n derivin de la pròpia exposició.
Queden excloses de l'ús propi dels espais de la Casa Soler i Palet les activitats comercials, religioses o polítiques.
 

Entrada gratuïta

Visites dinamitzades per a centres escolars amb cita prèvia a: apropartjcr@gmail.com 

Programa d'exposicions Cicle Art Terrassa 2018

No em desperteu

  • D'Eloi Rocamora
  • Del 26 de maig i fins al 23 de juny de 2018

 

 

 

 

 

 

 

Amb els seus fotomuntatges d'aire surrealista, Eloi Rocamora ens convida a submergir-nos en un univers oníric creat a partir de retalls de publicacions antigues.Temàtiques com l'amor i el desig, la malaltia i la mort, el poder o la societat patriarcal treuen el cap en tot un seguit d'obres de petit format que conformen una mena d'àlbum mental recuperat del fons del subconscient. Collages que, com en el cas dels somnis, ens ofereixen més d'una lectura i alhora ens conviden a fer volar la imaginació.