Està prioritàriament destinada a exposicions d'art organitzades pel departament d'Arts visuals i adreçades a artistes locals que ho hagin exposat ja durant els últims 6 anys. El seu ús també es cedeix, extraordinàriament i si la programació ho permet, a entitats ciutadanes sense ànim de lucre i integrades en l'àmbit d'actuació del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa que vulguin realitzar exposicions divulgatives o actes diversos d'interès general. En aquest cas, l'entitat organitzadora es farà càrrec de les despeses de producció i difusió que se'n derivin de la pròpia exposició.
Queden excloses de l'ús propi dels espais de la Casa Soler i Palet les activitats comercials, religioses o polítiques.
 

Entrada gratuïta

Visites dinamitzades per a centres escolars amb cita prèvia a: apropartjcr@gmail.com 

Propera exposició:

Egotrip

  • Majara Studio
  • Del 25 de novembre al 8 de gener de 2018
  • Inauguració: dissabte 25 de novembre a les 18 h

 

 

 

 

En aquesta exposició es planteja una possible deconstrucció de l'individu per mitjà d'un dispositiu creat de forma col·lectiva per a l'ocupació d'aquest determinat espai. Un dispositiu on es convida a deixar enrere la mirada de l'espectador per introduir-lo en un context on tot és possible.

Un canvi de sentit en la forma de viure l'experiència artística des de la participació en la construcció i destruccció d'un present constantment en obres