Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) i Punt Reempresa:

Formació i cita d'assessorament tècnic:

Legalitzacions d'activitats i obres als locals:

Autoritzacions als mercats municipals alimentaris

Genèrics: