Escenari amb escala

El servei de Qualitat Democràtica ofereix a les entitats, inscrites en el RMEAC, la possibilitat de disposar, de forma puntual i gratuïta, recursos per a la realització d'activitats, tals com: tanques, cadires, taules, tarimes, expositors de reixa, equips de so, material audiovisual divers, etc.

Aquest material es cedirà de forma gratuïta i temporal, segons disponibilitat, atenent els següents criteris:

  • Poden demanar cessió d'infraestructures les entitats inscrites en el RMEAC (registre municipal d'entitats)
  • La cessió del material és gratuïta però el transport i muntatge va a càrrec de l'entitat.
  • Tot el material d'infraestructura es cedirà només per els actes que es realitzin dins del terme municipal de Terrassa.
  • Cal fer la sol·licitud com a mínim 15 dies abans de la data de l'activitat. La sol.licitud es pot fer per internet a l'apartat Tràmits Online, presencialment a les oficines d'atenció ciutadà o bé trucant al telèfon d'atenció ciutadana 010.
Tots aquests materials s'hauran de recollir i retornar al magatzem de Qualitat Democràtica, ubicat a la Plaça del Tint número 6, un cop aprovada la petició per part del servei corresponent.

Caracaterístiques tècniques.

(clica sobre de cada imatge per veure'n les característiques tècniques.)

Escenari Escenari telescópic  Cadira plegable  Gàbia transport taules i cadires Tanca de polipropilè  Pal separador amb cinta Ordinador portàtil ACER Projectors LG Pantalla projecció amb trípode Amplificador de 150 watts. Amplificador 900 watts.