Si esteu interessats en obrir una parada als mercats municipals alimentaris, heu de demanar un permís municipal. Més informació aquí.
 
Si ja sou titulars d'una parada i us interessa ocupar un magatzem, una cambra frigorífica o un obrador també haureu de tramitar la corresponent sol·licitud per ocupar-los. 
 
Els llocs de venda del mercat setmanal dels dimecres s'atorguen per concurs públic. Les condicions i requisits a complir per poder participar es detallen en les condicions del concurs quan es publica. 
 
Els titulars interessats en traspassar la llicència del mercat setmanal han de fer el corresponent tràmit a l'Ajuntament, que només serà efectiu a partir del moment en què es notifiqui l'autorització municipal. Més informació aquí.