Imatge de la masia Freixa

 

     Districte 4

     Terrassa Ponent
 

 

 

 

Comprèn els barris de:       Plano del districte 4 amb els seus 7 barris

  • IV.1 Ca N'Aurell
  • IV.2 La Maurina
  • IV.3 Roc Blanc
  • IV.4 La Cogullada
  • IV.5 Les Martines
  • IV.6 Can Palet de Vista Alegre
  • IV.7 Vista Alegre (afegit)

Plànol general districtes

President: Amadeu Aguado i Moreno

Seu: Centre Cívic M. Aurèlia Capmany


Convocatòries

Actualment no hi ha cap convocatòria en curs.

Actes de les sessions de la legislatura 2015-2019

2018

2017

2016

2015