31 05 2018

Voluntariat amb infants

Jornada o temps de dedicació: El projecte es realitza a les tardes, de dilluns a dijous. Els/les voluntaris/àries poden participar-hi les tardes que vulguin, segons la seva disponibilitat. 

31 06 2018

Voluntariat amb gent gran

Jornada o temps de dedicació: El projecte es realitza a les tardes, de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00. Els/les voluntaris/àries poden participar-hi les tardes que vulguin, segons la seva disponibilitat.