31 05 2018

Voluntariat amb infants

Jornada o temps de dedicació: El projecte es realitza a les tardes, de dilluns a dijous. Els/les voluntaris/àries poden participar-hi les tardes que vulguin, segons la seva disponibilitat. 

30 06 2018

Voluntariat amb gent gran

Jornada o temps de dedicació: El projecte es realitza a les tardes, de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00. Els/les voluntaris/àries poden participar-hi les tardes que vulguin, segons la seva disponibilitat.

31 10 2018

Voluntariat amb gent gran - Coral

Jornada o temps de dedicació: El projecte es realitza durant els matins, de 10.00 a 13.00. La persona interesada podrá dedicar el temps que cregui convenient: mínim 1 dia a la semana, preferiblement dilluns o dijous, durant 2 hores.