Actualització, desenvolupament i execució del Pacte de forma col·laborativa

La Taula per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere, és un espai de participació de diferents agents (serveis municipals, entitats, sindicats i altres institucions) on es debat i es prenen decisions respecte el Pacte DASIG aprovat el 2014, el qual s'actualitza anualment. Actualment hi ha 42 membres adherits

Més enllà de la funció de secretaria i dinamització de la Taula del Pacte DASIG, l'Ajuntament elabora els informes d'implementació del Pacte de manera consensuada amb la resta d'actors; desenvolupa i executa actuacions pròpies i en col·laboració amb d'altres agents; i busca la implicació i corresponsabilitat d'entitats i institucions tot fomentant l'adhesió al Pacte de nous membres d'àmbits diversos (esportiu, sanitari, educatiu, cultural, laboral, etc.).