Modalitat A: Projecte o Pla d'empresa de Cicles Formatius de Grau Superior
  • 1r premi: 600 €
  • 2n premi: 400 €
  • 3r premi: 200€

 

Modalitat B: Treball de Síntesi i/o Projectes de Cicles Formatius de Grau Mitjà

  • 1r premi: 600 €
  • 2n premi: 400 €

 

Modalitat C: Projecte de Creativitat artística

  • Únic premi de 600 €

 

Modalitat D: Projecte de Programa de Formació i Inserció (PFI) o FP Bàsica.

  • Únic premi de 600 €