Educació secundària i batxillerat

Tallers:

 

Visites:

 

Conèixer l'Anella Verda:

 

Fem sabó amb oli de cuina usat

A la primera part, es fa una sessió introductòria sobre les generalitats i les característiques dels sabons i els detergents. A la segona part, s'elabora sabó amb oli de cuina usat.

Adreçat a : Alumnes d'educació secundària i batxillerat

Objectius :

 • Conèixer l'aprofitament d'un residu
 • Conèixer els processos químics de l'elaboració de sabons i detergents

Durada : 1 hora i 30 minuts

Materials : Cal portar oli de cuina usat i pots de plàstic de iogurt. Per a grups de 25 alumnes cal preparar 4 o 5 litres d'oli

Pujar

 

Saps què compres?

S'expliquen els conceptes de consumisme, el comerç just, els residus que es generen, la procedència dels productes que comprem, l'impacte ecològic dels diferents productes i consells per consumir responsablement.

Joc on l'alumnat comprova si consumeixen d'una manera sostenible i aprendran a valorar aquells productes ecològics que generen un mínim impacte en el medi ambient en comparació a d'altres.

Adreçat a : Alumnes de cicle superior de primària i secundària

Objectius :

 • Conèixer els conceptes de comerç i consum sostenible
 • Aprendre quines tipologies d'embalatges existeixen i quins son els més sostenibles a nivell mediambiental
 • Conèixer els diferents materials amb els que s'elaboren les peces de roba i aprendre quins d'aquests materials són els més ecològics

Durada : 1 hora i 30 minuts

Pujar

 

Energia solar tèrmica

Es muntaran i posaran en funcionament uns equips solars tèrmics per comprovar com es pot escalfar aigua per a diferents aplicacions amb l'enrgia del sol.

Adreçat a : Alumnes d'educació secundària obligatòria, de batxillerat tecnològic i de formació professional

Objectius :

 • Conèixer la problemàtica energètica i l'energia solar tèrmica com a part de la solució

Durada : 3 hores
Materials: dossier per l'alumnat

Pujar

 

Energia solar fotovoltaica

Muntatge de quatre maquetes de cases que funcionen únicament amb energia solar fotovoltaica per obtenir l'electricitat. Els alumnes faran la instal•lació elèctrica amb la col•locació dels aparells de consum ( llums convencionals, llums de baix consum i timbres ).

Adreçat a : Alumes d'educació secundària obligatòria.

Objectius :

 • Conèixer les alternatives de l'electrificació convencional
 • Conèixer el gran problema energètic actual i la manera que l'energia solar fotovoltaica pot ajudar a arreglar-lo

Durada: 2 hores

Pujar

 

Eficiència energética

Amb l'ajuda d'un equip compost per diferents tecnologies d'il•luminació i mesuradors d'energia per comprovar el consum dels aparells elèctrics que més utilitzem, i fent uns càlculs molt senzills, els alumnes comprovaran que, amb els aparells de baix consum i uns bons hàbits d'estalvi d'energia , es poden reduir tant el consum d'energia com les emissions i també el cost econòmic.

Adreçat a: Alumnes d'educació secundària obligatòria i batxillerat

Objectius :

 • Fomentar l'aprofitament dels recursos energètics
 • Ensenyar a mantenir el nivell de qualitat de vida emprant una quantitat menor de gas i d'electricitat

Durada: 2 hores
Materials: dossier per l'alumnat

Pujar

 

Autoconsum solar fotovoltaic

Explicació i muntatge de 4 equips solars fotovoltaics (mòduls, estructures, inversor i mesuradors d'energia)

Tot seguit i amb ajuda d'una presentació, es farà una sessió sobre els beneficis de les energies renovables i concretament de la solar fotovoltaica.

Per acabar, es comprovarà la producció solar i es compararà amb el consum de l'ordinador i projector que hem fet servir per a la presentació i es trauran conclusions.

Adreçat a: alumnes de cicle superior d'educació secundària (3r i 4t d'ESO) i als dos cursos de batxillerat.

Objectius:

 • Fomentar l'estalvi d'energia i l'aprofitament de les energies renovables. 
 • Conèixer l'aplicació  de l'energia solar per produir electricitat.Passar de ser consumidors passius a consumidors actius lligant la producció solar amb els consums més alts.

Durada: dues hores
Materials: dossier per a l'alumnat.

Pujar

 

Abaixa el volum

Mitjançant la reproducció de dos ambients diferenciats : un de relaxació i un altre d'excitació sonora i de diferents sons quotidians que provenen de la ciutat. Es treballarà els conceptes: silenci, so i soroll, les politiques de contaminació acústica i la tolerància subjectiva als sorolls.

Consta d'una part pràctica on l'alumnat mitjançant un sonòmetre realitza una presa de dades de diferents situacions sonores del centre educatiu.

Per finalitzar, analitzen les dades recollides, els efectes nocius per la salut i fan propostes de possibles millores a nivell de centre i ciutat.

Adreçat a : Alumnes de primer cicle de secundària

Objectius :

 • Apreciar el silenci com un element de millora de la qualitat de vida de les persones.
 • Utilitzar un aparell de mesura de soroll i conèixer la unitat de mesura.
 • Comprendre els efectes nocius sobre la salut de la contaminació acústica.

Proposar accions per desenvolupar.
Durada : 2 hores

Pujar

 

Joc de rodals i ciutats

L'activitat consisteix en el desenvolupament d'un joc de taula que permetrà a l'alumnat reflexionar sobre l'ordenació del territori.

Durant la sessió, per grups, els alumnes hauran de dissenyar una ciutat i el seu entorn, seguint uns condicionants previs. Segons el disseny que hagin triat obtindran unes puntuacions sobre uns indicadors de qualitat: qualitat de vida, energia , biodiversitat, contaminació i petjada ecològica. Amb una dinàmica de grups es posaran en comú els resultats i s'obrirà un debat sobre la gestió del territori i els usos que li donem.

Adreçat a : Alumnes de secundària i batxillerat

Objectius :

 • Reconèixer i identificar les principals unitats paisatgístiques dels rodals de les ciutats i valorar-ne la diversitat
 • Caracteritzar i descriure els paisatges naturals de la comarca i identificar diversos elements del paisatge en una fotografia aèria
 • Comprendre el territori com el resultat de la interacció natura-ésser humà
 • Entendre el territori com un element que evoluciona al llarg del temps i analitzar alguns aspectes d'aquesta evolució.

Durada : 2 hores

Pujar

 

Vehicles elèctrics i mobilitat sostenible

Taller pràctic i dinàmic que consta de dues parts. La primera, a l'aula, i amb el suport d'un audiovisual , s'expliquen els avantatges dels vehicles elèctrics davant dels de benzina, en quant al soroll, contaminació, canvi climàtic, etc. Després al pati de l'escola es mostra una bicicleta elèctrica i els alumnes poden provar com funciona.

Adreçat a : Alumnes de segon cicle de secundària i batxillerat

Objectius :

 • Descobrir un mitjà de transport alternatiu a les motocicletes de benzina, no contaminant i silenciós
 • Comprendre la limitació dels recursos naturals
 • Provar i observar com funciona un vehicle elèctric

Durada : 2 hores

Pujar

 

Mesurem la contaminació

Activitat on els alumnes podran mesurar diferents paràmetres que permetin entendre quins són els tipus de contaminació presents a l'entorn, quina relació tenen amb els nostres hàbits quotidians i quins efectes tenen sobre la nostra salut, la biodiversitat i l'entorn. L'activitat es basa en realitzar 5 proves, inclosa la visita a la cabina de control atmosfèric de la Rambleta del Pare Alegre. En cada una d'elles es treballa una temàtica diferent relacionada amb la contaminació i la posada en comú final permetrà assolir una visió global de la nostra ciutat i treballar per millorar la qualitat ambiental.

Adreçat a: alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària i ESO

Objectius:

 • Identificar els tipus de contaminació presents a la ciutat, les seves causes i conseqüències.
 • Donar a conèixer el concepte de salut ambiental.
 • Relaciona cada tipus de contaminació amb els hàbits quotidians passats i presents. 
 • Prendre mesures de diferents tipus de contaminació i interpretar els resultats.
 • Fomentar hàbits quotidians saludables per millorar la qualitat ambiental de l'entorn directe

Durada: 2 hores

Lloc on es realitza: Cabina de control atmosfèric de la Rambleta del Pare Alegre,4

Materials: A càrrec dels participants: llapis o boli. A càrrec de l'educadora: làmines amb diferents tipus de contaminació. Aparells per mesurar i fitxes d'instruccions i recollida de dades per a cada prova.

Pujar

 

Visita a la deixalleria de Terrassa Neta

Visita guiada a les instal•lacions de Terrassa Neta.

L'alumnat veurà el funcionament d'una planta de transvasament de residus i d'una deixalleria municipal com a servei de la ciutat.

El dia de la visita, els alumnes hauran de portar material que hauran recollit selectivament a casa seva o a l'escola,i que sigui admès a una deixalleria.

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, secundària i batxillerat

Objectius :

 • Donar a conèixer el servei de deixalleria i la funció d'una planta de transvasament de residus municipals
 • Fomentar l'hàbit de col•laboració en la separació dels materials per poder-los aprofitar posteriorment

Durada : 2 hores

Pujar

 

Visita a la deixalleria de Can Casanovas

L'alumnat veurà d'una deixalleria municipal com a servei de la ciutat.

El dia de la visita, els alumnes hauran de portar material que hauran recollit selectivament a casa seva o a l'escola,i que sigui admès a una deixalleria.

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, secundària i batxillerat

Objectius :

 • Donar a conèixer el servei de deixalleria
 • Fomentar l'hàbit de col•laboració en la separació dels materials per poder-los aprofitar posteriorment

Durada : 2 hores

Pujar

 

Què en fem dels residus al Vallès - Visita al CTRV

A Primària :

La visita es divideix en tres activitats:

Una primera explicació dinàmica del destí de cada residu que generem i així aclarir conceptes. Aquesta part es fa amb el grup sencer i després es divideix per a les següents activitats.
Visita per les instal•lacions del Centre de Tractament de Residus (CTR-Vallès) a través d'una passarel•la aïllada i protegida.
Taller de reutilització de residus que els alumnes porten de casa. 

A Secundària:

L'activitat consisteix en una presentació interactiva on s'explica la relació de les activitats quotidianes que realitzem els ciutadans i la seva repercussió en la generació de residus. S'inclouen diverses qüestions per avaluar i aclarir conceptes amb els alumnes.

Després de l'interactiu, el grup es divideix: La meitat dels alumnes visiten les instal•lacions del Centre de Tractament de Residus i l'altra meitat realitzen un estudi en profunditat dels residus, analitzant i seleccionant de forma pràctica una bossa tipus d'escombraries en les diferents fraccions existents. L'activitat acaba amb la posada en comú i conclusions dels treballs duts a terme.

Adreçat a : Alumnes de cicle superior de primària i de segon cicle de secundària

Objectius:

 • Donar a conèixer quin és el procés que viuen els residus després de la seva recollida.
 • Sensibilitzar sobre la importància de la reducció i la correcta separació a les llars.
 • Comprendre quin és el destí i el tractament de cada tipus de residu.
 • Conèixer les instal•lacions de tractament de residus de la comarca

Durada : 2 hores i 30 minuts

Lloc de realització : Centre de tractament de residus del Vallès Occidental
No es pot esmorzar durant la visita.
Preu: el transport no té cost per l'escola 

Pujar

Producció de biogàs a partir de residus orgànics

L'activitat es desenvolupa a la planta de biometanització de Can Barba i consisteix en una explicació teòrica inicial (1h) i després el grup es divideix i es realitza la pràctica de laboratori simulant el funcionament de la planta (1h) i la visita per l'exterior de les instal•lacions (1h).

Durant l'activitat s'exposa la complexitat dels residus orgànics i quines són les vies de tractament possibles. Es mostra la Planta de Biometanització de Can Barba com a exemple d'aprofitament energètic i material dels residus orgànics.

La visita finalitza amb l'obsequi d'una bossa de compost produït a la Planta de Can Barba com a mostra del resultat de fer una bona selecció de residus orgànics a casa.

Adreçat a : Alumnes de segon cicle de secundària i batxillerat

Objectius :

 • Conèixer les instal•lacions de tractament de residus de la comarca i el seu funcionament .
 • Conèixer el destí i el potencial de la fracció orgànica dels residus municipals.
 • Tractar els residus des del vessant científic i tecnològic.
 • Determinar la quantitat de biogàs que pot arribar a produir una mostra de residus orgànics.
 • Mostrar la importància de la bona selecció de residus orgànics a casa.

Durada : 3 hores
Lloc de realització : Planta biometanització de Can Barba

Pujar

 

Bonvilar, un espai periurbà en constant transformació

A partir d'un estudi monogràfic coneixeran l'evolució històrica del paisatge de Can Bonvilar i identificarem  les tensions i els conflictes existents a l'actualitat entre les diverses funcions urbanes que pot realitzar. Tot plegat per entendre que el paisatge està en constant construcció i que la forma que pren depèn de tots i totes.

Adreçat a : Alumnes d'educació secundària

Objectius :

Conèixer les característiques i les tensions pròpies dels espais periurbans
Entendre el paisatge com a patrimoni de la comunitat
Adonar-se que el paisatge és el resultat de complexos naturals i humans i que, per tant, estan en constant transformació
Participar de forma activa, respectuosa, fonamentada i crítica en el debat social al voltant del tipus de paisatge en el que volem viure
Lloc d'aplicació : Centre d'informació Ambiental Bonvilar

Durada : 1-2 hores de treball  previ a l'aula

Visita i itinerari de 3 hores al CIAB

2 hores de treball posterior a l'aula

Preu : El transport va a càrrec de l'escola

Pujar

 

El foc a l'anella verda, una amenaça evitable

Activitat on els alumnes visitaran un bosc mediterrani d'alzines i pins per estudiar-ne característiques (estructura, espècies, sòl, condicions ambientals). Posteriorment visitaran una zona afectada per les ventades del 2014 i per un incendi forestal de l'estiu del 2015. Això els permetrà comparar l'estat del bosc i adonar-se dels efectes d'aquestes pertorbacions. Però, observant amb atenció, també s'adonaran dels processos naturals de regeneració de les plantes mediterrànies (rebrot, germinació) i de l'inici del procés de recuperació del bosc (successió). Finalment, analitzarem les causes humanes del foc i com es pot evitar entre tots

Adreçat a : alumnes de cicle superior d'educació primària i ESO

Objectius:

 • Conèixer els efectes de dues pertorbacions que poden patir els boscos de l'Anella Verda: el  temporal de vent i el foc.
 • Conèixer les adaptacions del bosc mediterrani a les pertorbacions.
 • Adquirir hàbits responsables per visitar i gaudir de l'Anella Verda tot col•laborant a conservar i  millorar els seus valors naturals i culturals.

Durada : Mig dia
Lloc on es realitza:  Diversos espais de l'Anella Verda de Terrassa

Materials:

 1. Treball per preparar la sortida a l'aula en format digital.
 2. Quadern i instrumental de mesures pel treball de camp.
 3. Treball posterior a l'aula en format digital. La regeneració del bosc mediterrani.

Preu: El transport va a càrrec de l'escola

Pujar

 

El Parc Agroforestal

Itinerari per una zona representativa de l'Anella Verda de Terrassa : el Parc Agroforestal. S'observaran els valors naturals de la plana del Vallès a partir de l'estudi dels hàbitats principals. També s'analitzaran els impactes en determinades actuacions i modificacions humanes, tot introduint la metodologia d'avaluació d'impacte ambiental.

Adreçat a : Alumnes de secundària i batxillerat

Objectius :

 • Conèixer la interrelació entre els espais naturals - rurals i urbans
 • Conèixer els impactes generats per certes actuacions i modificacions a nivell urbanístic
 • Conèixer les característiques dels diferents hàbitats de la plana del Vallès, així coma espais singulars del  Parc Agroforestal
 • Identificar plantes pròpies de la zona
 • Observar adaptacions de la vegetació al clima mediterrani

Durada : 3 hores
Lloc on es realitza : Parc Agroforestal

Pujar

Horts ecològics de l'Heura

L'activitat consisteix en una visita guiada als horts educatius de Can Salas complementada amb activitats a l'entorn de l'hort.

Visita guiada per tal de reconèixer les hortalisses de la temporada i fer-los veure la importància de cadascun dels espais de l'hort (l'hivernacle, la bassa, el galliner, la depuradora verda, els marges de flors). En funció de l'època, podran veure les tasques que es realitzen (passar el motocultor, encanyar tomaqueres, treure males herbes...). Un cop feta la volta a l'hort, l'alumnat plantarà hortalisses seguint el mètode de les Parades en Crestall, i les podrà venir a collir amb la seva família quan hagin crescut.

A l'aula o a l'exterior, en funció del temps, activitats per complementar la visita amb el suport de materials didàctics (murals, imatges, jocs, collites...) amb els grups d'E. primària, i contes relacionats amb els horts i la natura amb els grups d'E. infantil.

Adreçat a : Alumnes d'infantil, primària i secundària

Objectius:

 • Descobrir les principals característiques d'un hort: com s'organitza, quines tasques s'hi desenvolupen, quins són els elements més importants.
 • Conèixer els trets diferencials d'un hort ecològic
 • Entendre l'hort com a ecosistema (importància de la biodiversitat).

Durada : Les visites estan previstes de 9:30 a 12h, amb una pausa de 30 minuts per esmorzar. Els horaris es poden adaptar en funció de les necessitats de cada grup.

Lloc on es realitza : Centre de Jardineria l'Heura, Masia de Can Salas. Cr Sabadell - Matadepera KM 6,4  Terrassa o als Horts de Torrebonica.

Preu: El transport va a càrrec de l'escola

Pujar