logo eurocities
EUROCITIES és la xarxa de les principals ciutats europees. Fundada el 1986, la xarxa compta amb més de 130 ciutats grans en 30 països europeus. EUROCITIES facilita una plataforma per a les seves ciutats membres on compartir coneixements i idees, intercanviar experiències, analitzar problemes comuns i desenvolupar solucions innovadores, a través de diferents Fòrums, Grups de Treball, Projectes, activitats i esdeveniments.
La ciutat de Terrassa entre l'any 2003 i 2008 va participar com a membre associat d'EUROCITIES, en els fòrums de Desenvolupament Econòmic, Societat del Coneixement i Mobilitat.
 
Terrassa i el seu sistema urbà, integrat pels municipis de Castellbisbal, Matadepera, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls i amb una població de més de 410.000 habitants, va presentar una candidatura conjunta el mes de juliol de 2008 per esdevenir membre de ple dret. Després de diverses negociacions, amb la xarxa i les ciutats membres del comitè executiu, la candidatura conjunta va ser acceptada i ratificada per l'Assemblea General el mes de novembre de 2008. Així des de gener de 2009 el sistema urbà de Terrassa (Terrassa Metropolitan Area) ha esdevingut membre de ple dret de la xarxa. El sistema urbà de Terrassa participa a EUROCITIES com a un únic membre, amb una veu única i amb un únic vot a l'Assemblea.