L'Ajuntament de Terrassa vol reforçar i enfortir el paper del teixit associatiu i del voluntariat de la nostra ciutat, oferint-los recursos i eines per a la seva millora contínua. La formació esdevé una eina cada vegada més imprescindible per tal que les entitats puguin funcionar de manera autònoma i estable. Així mateix, és important adequar-se a les noves actualitzacions en matèria legal i també dotar-se de noves eines comunicatives que puguin ajudar les entitats a apropar-se més al seu públic i donar a conèixer la seva tasca.

Amb aquesta formació pretenem:

 • Formar i apoderar les persones que tenen encomanada la presa de decisions a les entitats.
 • Posar en valor la tasca que les entitats duen a terme en l'actualitat a la ciutat.
 • Acompanyar les entitats en un procés de millora contínua de la seva activitat a través d'una formació específica i de qualitat.
 • Oferir una experiència formativa que permeti, d'una banda, compartir i reflexionar sobre aquelles situacions reals de dificultat que es puguin trobar i ajudar a resoldre-les de forma participativa, així com posar en comú bones pràctiques.

En aquesta línia, el Servei de Qualitat Democràtica ha ofert a les entitats durant el darrer trimestre de 2016 una formació en els àmbits de la gestió de les entitats i la seva dinamització i el de Comunicació i la transparència:

A.- La gestió de les entitats i la seva dinamització

 • Curs: Les obligacions fiscals de les associacions
 • Curs: La protecció de dades a les entitats
 • Curs: Lideratge i dinàmica de grups
 • Curs: Resolució de conflictes
 • Taller: Sensibilització estereotips i prejudicis

B.- La comunicació

 • Curs: Formats digitals per a memòries i informes
 • Curs: Com fer infografies per comunicar millor a les xarxes
 • Curs: Comunicació 2.0