Per tal de pal·liar el gran desconeixement que existeix sobre la temàtica LGTBIQ en general, i evitar el bullying, el mobbing i altres conductes discriminatòries per LGTBIfòbia, es programen formacions especialitzades per a diferents col·lectius: equips professionals municipals, altres equips professionals externs (ex. mestres), teixit associatiu, alumnat d'instituts i escoles de primària i ciutadania en general.

És molta la formació que s'està realitzant per a professionals (Introducció a la realitat LGTBIQ; El deure d'intervenció que desplega la llei 11/2014; Intervenció amb perspectiva LGTBIQ a nivell sectorial; etc.).

I moltes les activitats de prevenció que es poden sol·licitar, principalment mitjançant la Guia d'activitats educatives del Servei d'Educació, malgrat ser accessibles també per a altres grups (monitors esportius del CEVOT, per exemple). Actualment es poden sol·licitar aquestes dues activitats:

  • L'Armari pels Abrics
  • Famílies diverses LGTBIQ