KAUTIC.40 és un programa que es centra en l'etapa d'incubació de projectes innovadors on les TIC tenen un paper clau en el seu model de negoci. 

El programa s'adreça a persones emprenedores amb un projecte de negoci en procés de maduració o a empreses de recent creació amb un model de negoci innovador.

El programa, amb una durada de 9 mesos, ofereix a les participants un espai de treball a les instal·lacions de Qu4drant.0, formació (presencial i online) i assessorament i acompanyament personalitzat per part d'experts generalistes i especialistes en funció de les necessitats de cada projecte.

Aquesta iniciativa és liderada per Orbital.40 i executada per dos dels seus Partners: l'Ajuntament de Terrassa, concretament pel Servei d'Innovació i Leitat.

Trobareu més informació: