La programació municipal de música clàssica de la ciutat de Terrassa es presenta mitjançant el programa Terrassa Música Clàssica que integra cicles temàtics que es desenvolupen al llarg de tot l'any a diferents espais de la ciutat tenint com a seu principal l'Auditori Municipal però també altres marcs com són els espais històrics i patrimonials, indrets de la vía pública, centres cívics i casals de barri.