La neteja de les places i carrers de la nostra ciutat esdevé estratègica, des d'un punt de vista sanitari i ambiental, però també pel que fa a la percepció que la ciutadania pugui tenir de la nostra ciutat.  A més la neteja es tracta d'una qüestió molt valorada pels veïns i veïnes del municipi.
L'Ajuntament de Terrassa, a través de l'empresa Eco Equip, SAM vetlla per a que la ciutat estigui neta i en bones condicions, i s'encarrega tant de la neteja viària i de la xarxa de clavegueram, com de la recollida de residus i el manteniment dels contenidors, papereres i sanecans. També té confiades la gestió i el tractament dels residus i del Centre de Recollida i Transferència -CRT-, així com les deixalleries municipals.
 
Notícies d'interès
 
Dues noves escombradores a Eco-Equip
D'acord amb les previsions d'actualització de la flota de vehicles d'Eco-Equip per a l'any 2016, s'han adquirit dues noves escombradores. Amb aquestes noves adquisicions, Eco-Equip comptarà amb un total de sis escombradores petites i tres mitjanes. Les noves escombradores tenen un sistema de funcionament que inclou l'escombrada amb dos raspalls frontals, aspiració i neteja a pressió.