L'Ajuntament de Terrassa sotmet per primera vegada a consulta prèvia el procés d'elaboració d'una normativa

Aquest divendres s'obre el termini de consulta per als primers processos normatius

A fi de facilitar la participació pública en els processos d'elaboració o de modificació de la normativa municipal, l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania un nou espai al Portal de Govern Obert per tal que les persones, les entitats, institucions i organitzacions puguin expressar la seva opinió o els suggeriments que considerin en relació amb cada nou projecte normatiu que es posi en marxa.

D'aquesta manera, el Consistori dona compliment a la nova Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques, que obliga els ajuntaments a fer aquestes consultes prèvies sempre que inicii el procés de creació o modificació de la majoria de normatives municipals. Aquestes consultes públiques són prèvies al procés de tramitació i aprovació del projecte normatiu en questió i no tenen caràcter vinculant.

L'objectiu de les consultes és que tothom pugui conèixer i participar en els processos d'elaboració normativa en relació als aspectes següents:

  • Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
  • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
  • Els objectius de la normativa
  • Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Les primeres consultes que s'obren a la ciutadania son les corresponents al projecte d'elaboració del Codi de conducta de l'Ajuntament i el projecte del reglament regulador del servei públic d'abastament d'aigua.

El Codi de conducta de l'Ajuntament, impulsat per la Comissió especial en matèria de transparència, haurà de concretar els principis ètics i de bon govern amb els que han d'actuar, en l'exercici de les seves funcions, els càrrecs electes i els càrrecs directius de l'Ajuntament de Terrassa, així com les conseqüències del seu incompliment i el consegüent règim sancionador. Per la seva banda, el reglament regulador del servei públic d'abastament d'aigua vol actualitzar l'ordenança reguladora del servei, que té més de 20 anys, tenint en compte les noves necessitats tècniques i socials, els avenços tecnològics, els sistemes d'estalvi d'aigua o els mecanismes de transparència i participació, entre altres aspectes. El reglament ha de formar part de l'expedient pel canvi de gestió del servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa, iniciat el passat mes d'abril.

Ambdós períodes de consulta s'obren aquest divendres per tal que la ciutadania pugui fer les seves aportacions i expressar les seves opinions. El Portal de Transparència de l'Ajuntament de Terrassa, a l'apartat específic de Participació Ciutadana recollirà a partir d'ara la informació relativa a les consultes corresponents a cadascun dels projectes normatius que es vagin posant en marxa.