Pla de Prevenció a les Urbanitzacions (PPU) 

El Pla de Prevenció per a les Urbanitzacions, redactat conjuntament amb la Diputació de Barcelona, és un instrument de planificació i gestió, de les mesures a tenir en compte, per evitar els efectes dels incendis forestals, establertes a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

Per aquest motiu, ja fa anys, es va confeccionar un quadern explicatiu i uns plànols d'evacuació per a les urbanitzacions del nostre terme municipal.

Us els podeu descarregar en els següents enllaços:

Quadern del Pla d'Evacuació a les Urbanitzacions (genèric per a totes les urbanitzacions).

Tríptic per evacuacions especials i fitxa a emplenar per a aquelles persones que poden tenir dificultats per a evacuar pels seus propis mitjans. 

Plànols d'evacuació de les urbanitzacions: 

Can Palet de Vista Alegre:

Zona 1 (zona Sud) 

Zona 2 (zona Nord)

Vía d'evacuació interior

Via d'evacuació exterior

La Font de l'Espardenyera

Plànol d'evacuació

Vía d'evacuació interior

Via d'evacuació exterior

Les Fonts

Zona 1 (zona Oest) 

Zona 2 (zona Est)

Via d'evacuació exterior

Les Martines

Zona 1 (zona Nord-oest) 

Zona 2 (zona Nord-est)

Zona 3 (zona Sud)

Via d'evacuació exterior

Can Parellada

Plànol d'evacuació

Can Gonteres

Plànol d'evacuació

El Molinot

Plànol d'evacuació

Els Pinetons 

Plànol d'evacuació