Servei Local d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (SAI DASIG) de Terrassa:

L'Ajuntament de Terrassa, mitjançant Acord signat amb el Departament de Treball Afers Socials i Famílies a través de la Direcció General d'Igualtat, ha posat en marxa el SAI DASIG, que forma part de la XARXA de Serveis d'Atenció Integral LGBTI de Catalunya.

El Servei d'Atenció Integral (SAI) és una prestació de servei d'atenció integral, de qualitat i de proximitat adreçat a les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

El SAI també és un servei de sensibilització i informació per a persones i entitats, per tal de mostrar la diversitat d'orientació sexual i d'identitat de gènere i prevenir LGBTifòbia. Aquest recurs es posa en funcionament per donar resposta a aquestes situacions de discriminació, i també, a qualsevol necessitat d'acompanyament, suport o informació que tingui la ciutadania en relació a la diversitat sexual i de gènere, i consolidar-se com un referent local LGBTI.

El Servei d'Atenció Integral Local a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (SAI DASIG) té tres objectius:

  1. Donar informació a les persones LGTBI i població en general que s'hi adrecin sobre recursos de les diferents administracions i entitats.
  2. Atendre les incidències sobre drets de les persones LGTBI, intermediar i resoldre els conflictes plantejats.
  3. Atendre possibles casos de discriminació, acollint i acompanyant les víctimes en la interposició de la denúncia i en les vies i procediments existents.

Amb una seu principal i diversos punts d'atenció descentralitzats, el SAI DASIG ofereix atenció a les persones i famílies de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans*, Intersexuals i Queers, a llurs entorns i a qualsevol persona interessada;  assessora i acompanya els processos de recerca personal d'identitat sexual i de gènere; i és una porta d'entrada a altres recursos i serveis municipals, altres administracions, entitats i institucions.

L'atenció i assessorament, realitzada per professionals especialistes en la temàtica, es fa de manera confidencial i individual amb les persones usuàries. L'assessorament inclou visites amb professionals expertes i, si s'escau, acompanyaments.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per demanar informació i concertar una visita:  atencioLGTBIQ@terrassa.cat; Tel. 937 315 982 en l'horari d'atenció de l'Edifici Glòries: de dilluns a divendres de 8'30h a 14'30h, i dimarts de 8'30 a 14'30h i de 15'30 a 18'30h.