Plou, neva, pinta

  • Fins al 28 de juny
  • A càrrec d'Ignasi Aballí, CVA, Miquel Mont, Ignacio Uriarte, Belén Uriel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plou, neva, pinta sorgeix de la voluntat d'apropar les noves perspectives de la pintura contemporània als infants.
 
Es tracta d'unes noves perspectives que sovint es coneixen amb el nom de «pintura expandida», una categoria que es caracteritza perquè, en lloc de basar-se en l'ús dels pinzells, la matèria pictòrica, el bastidor i el llenç, entén com a obres pictòriques produccions que parteixen de l'espai, el gest, l'objecte, la fotografia o, fins i tot, dispositius digitals; tècniques que eixamplen els límits tradicionals de la pintura per convertir-la en una tècnica multidisciplinària, que els artistes han fet evolucionar al llarg de «morts» i «renaixements», durant el transcurs dels segles XX i XXI, a partir de la investigació i l'experimentació d'una de les principals «belles arts».