El desig de creure

  • Del 15 de juny al 24 de setembre
  • A càrrec de Lúa Coderch, Enric Farrés, Jordi Ferreiro, Christian Jankowski, Julia Montilla, Dani Montlleó i João Onofre
  • Comissària: Cèlia del Diego

El desig de creure, és una mostra que reuneix el treball de set artistes que recorren als recursos de la prestidigitació, l'endevinació i l'aparicionisme, però també de la tecnologia i la ciència, amb l'objectiu d'analitzar les circumstàncies que rodegen la producció d'il.lusions, i posen el focus en la nostra predisposició per creure en l'inabastable, en el que no es veu, en el que no s'entén, que, tot i que sembla contradir les lleis de la física, la química i l'òptica, desplega una infinitud d'(im)possibilitats que  permeten alterar la realitat, o almenys la percepció que en tenim.