Està prioritàriament destinada a exposicions d'art organitzades pel departament d'Arts visuals i adreçades a artistes locals que ho hagin exposat ja durant els últims 6 anys. El seu ús també es cedeix, extraordinàriament i si la programació ho permet, a entitats ciutadanes sense ànim de lucre i integrades en l'àmbit d'actuació del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa que vulguin realitzar exposicions divulgatives o actes diversos d'interès general. En aquest cas, l'entitat organitzadora es farà càrrec de les despeses de producció i difusió que se'n derivin de la pròpia exposició.
Queden excloses de l'ús propi dels espais de la Casa Soler i Palet les activitats comercials, religioses o polítiques.
 

Entrada gratuïta

Visites dinamitzades per a centres escolars amb cita prèvia a: apropartjcr@gmail.com 

Programa d'exposicions Cicle Art Terrassa 2018

Propera exposició:

La Caseta

  • De Sofia Ugarte
  • Del 24 de febrer al 27 d'abril de 2018
  • Inauguració: dissabte 24 de febrer a les 18 h

La Casa Soler i Palet es transforma per uns dies en La Caseta. I la Caseta et convida a entrar, a posar-te còmode, a mirar per les finestres de la vida domèstica, la vida diària d'altres. El patir, el viure. L'objectiu de l'artista és implicar a l'espectador en imatges reconeixibles de sentiments. Busca que entrant a la casa, a "casa seva", l'espectador pugui identificar-se amb els paisatges i objectes domèstics que s'exposen.

L'obra de Sofia Ugarte destaca per la tècnica, per una paleta acolorida-grisácea i s'ha descrit com nostàlgica, inquietant, onírica, romàntica i atemporal.