Està prioritàriament destinada a exposicions d'art organitzades pel departament d'Arts visuals i adreçades a artistes locals que ho hagin exposat ja durant els últims 6 anys. El seu ús també es cedeix, extraordinàriament i si la programació ho permet, a entitats ciutadanes sense ànim de lucre i integrades en l'àmbit d'actuació del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa que vulguin realitzar exposicions divulgatives o actes diversos d'interès general. En aquest cas, l'entitat organitzadora es farà càrrec de les despeses de producció i difusió que se'n derivin de la pròpia exposició.
Queden excloses de l'ús propi dels espais de la Casa Soler i Palet les activitats comercials, religioses o polítiques.
 

Entrada gratuïta

Visites dinamitzades per a centres escolars amb cita prèvia a: apropartjcr@gmail.com 

Programa d'exposicions Cicle Art Terrassa 2018

Propera exposició:

Dicotomia

  • Del tallerTACAT
  • Fins al 19 de maig de 2018

 

 

 

 

 

 

 

El tallerTACAT el formen David Calle i Flora Larrigaudiere, dos artistes que van trobar en les tècniques de gravat el seu mitjà d'expressió. En aquesta exposició uneixen la seva producció personal per dialogar al voltant del concepte "dicotomia"; present en el treball a 4 mans i intrínsec a la pràctica artística i del gravat: esbós- peça final; matriu-estampa. L'exposició es planteja com una exploració al voltant d'aquestes separacions, buscant visibilitzar el procés creatiu i tècnic de l'obra gràfica.

 

Exposició "Dicotomia" de David Calle i Flora Larrigaudiere from Terrassa Arts Visuals on Vimeo.