Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)

Una de les funcions de l'Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat (OCDiA) és sensibilitzar la ciutadania per aconseguir una ciutat realment inclusiva i accessible en què totes les persones siguin ciutadanes de ple dret.