El Servei de Relacions Europees i Internacionals es configura dins de l'Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat amb la missió de desenvolupar el posicionament de Terrassa en l'escenari internacional, desenvolupant el seguiment de les polítiques públiques que es generin i analitzar la participació de la ciutat a través de les accions municipals en els àmbits més adequats per tal d'aconseguir l'objectiu principal detallat al Pla de Mandat. Altres accions són la participació en xarxes de ciutats, les col·laboracions bilaterals i els projectes dins dels diferents àmbits d'actuació municipal. Tanmateix actua com a motor de dinamització i suport de la resta d'àrees municipals, així com d'altres entitats de la ciutat, en tot allò relacionat amb les relacions europees i internacionals.