Logotip de la Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat

La Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat és un espai de participació i decisió. Està formada per representants d'entitats del sector de la discapacitat, per grups municipals representats al Ple de l'Ajuntament, i per serveis municipals.

Quines funcions té la Taula?

Autor pictograma: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)

 • Recollir totes les sensibilitats i necessitats dels col·lectius de persones amb capacitats diverses.
 • Treballar per a la visualització i normalització de les persones amb capacitats diverses a la ciutat.
 • Controlar i validar el compliment del Pla local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat.

Com s'organitza?

Autor pictograma: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)

 • Reunions plenàries: El plenari agrupa periòdicament tots els integrants de la Taula. Coordina l'acció global duta a terme en el marc del Pla local d'Atenció a les Capacitats Diverses i l'Accessibilitat. 
 • Grups de treball: Les entitats s'agrupen en comissions de treball flexibles per desenvolupar accions del Pla. Actualment hi ha:
  • Grup de treball dones.
  • Grup de treball de comunicació.
  • Grup de treball de sortides escoles.
  • Grup de treball d'activitats: Dia internacional de les persones amb discapacitat.
  • Grup de treball de salut mental: comissió infantojuvenil.
  • Grup de treball de lleure.
  • Grup de treball de salut.

Més informació: