Amb l'objectiu de dinamitzar i d'enfortir el teixit associatiu, l'Ajuntament ofereix  a les entitats de la ciutat els serveis d'activació de blog i/o espai web de forma totalment gratuïta.

 

  • Blogs per a entitats amb el subdomini terrassa.net
  • Espai web per allotjar  la web de l'entitat

Es pot demanar per la seu  electrònica a través de Tràmits Online.

 

Les entitats que sol·licitin blog passaran a formar part de la plataforma de blogs "associacions.terrassa.net" . En aquest espai web les entitats podran informar de les seves activitats i estar en contacte amb d'altres entitats  i resta de ciutadania.

Condicions d'ús per la sol·licitud del servei gratuït Tic i Entitats