Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) i Punt Reempresa:

Formació i cita d'assessorament tècnic:

Legalitzacions d'activitats i obres als locals:

Autoritzacions als mercats alimentaris i al mercat del dimecres:

Establiments comercials i afectacions a la via pública:

Per a tràmits i consultes sobre consum:

Genèrics: