Acceleració en Òrbita és un programa impulsat per l'Ajuntament de Terrassa, la Cambra de Comerç de Terrassa i la patronal Cecot en el marc del Parc Científic i Tecnològic de Terrassa, Orbital.40.

L'objectiu d'aquest programa és donar suport, eines i acompanyament a les PIMES amb major capacitat de créixer, per tal d'accelerar el ritme del seu creixement. En concret, està dissenyat per accelerar especialment empreses ja consolidades que responguin a les següents característiques: 

  • Pimes, persones jurídiques o en règim d'autònoms - empresari/a individual
  • Amb vocació internacional
  • Amb potencial de creixement
  • Tenir seu social o estar localitzada a Terrassa, Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses o Viladecavalls
  • Ser una empresa innovadora
  • Cultura i valors alineats amb la ciutat "Compartir per Guanyar"

Actualment, està en marxa la 6a edició amb la participació de set empreses: Multimos, S.A., Sortem Delivery S.L., LAUDA Ibérica Soluciones Técnicas, Nordeste Servicios Integrales 2003, SL., Indústries Metadell, SL, Técnicas de Panificación, S.L. i Terrassa Reparacions.

El programa que es durà a terme al llarg del 2019 es desenvoluparà segons les següents fases:

  • Fase 1 Model de negoci i estratègia empresarial  amb sessions masterclass amb l'objectiu de definir el model de negoci de cada empresa

  • Fase 2 Pla d'acció amb sessions individuals (amb especialistes) amb l'objectiu de definir un pla de creixement personalitzat

  • Fase 3 Implementació del Pla de Creixement amb sessions individuals de la mà d'especialistes amb l'objectiu de tutoritzar la implantació del pla

  • Fase  Avaluació de resultats i tancament amb sessió de treball individual entre empresa, especialistes i ens impulsors amb l'objectiu d'avaluar el grau d'assoliment del pla de creixement i identificar les properes passes a realitzar.

Aquest programa no té cost per a les empreses participants ja què està subvencionat al 100% i rep el suport del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya,  el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Servei Públic d'Ocupació Estatal) i la Diputació de Barcelona.

Per a més informació podeu descarregar el full informatiu