L'Ajuntament inicia de nou el procés per la licitació de les obres del nou Casal de Barri del Roc Blanc

El projecte del nou Casal cívic del Roc Blanc, aprovat amb actualització de preus al març d'aquest any 2022, inicia de nou el seu procés de licitació de les obres per tal d'iniciar la seva construcció. Es preveu que les obres s'iniciïn durant el 2022 i s'enllesteixin al 2023.

El projecte del nou casal cívic estava contemplat dins del programa de govern actual per al mandat 2019-2023 i ha estat redactat pel Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana seguint criteris de sostenibilitat social i ambiental. El nou equipament es situarà en el solar existent entre el carrer de Palet i Barba i de Rafael de Campalans.

L'edifici vol esdevenir un nou pol d'atracció i activitats del barri del Roc Blanc, a la vegada que s'obre i potencia l'eix cìvic del carrer Rafael de Campalans.

Un nou equipament amb estratègies d'arquitectura sostenible, NZEB

Al gener del 2020 Terrassa es va adherir al Pacte d'alcaldes i alcaldesses pel Clima i l'Energia, una iniciativa de la Unió Europea que planteja millorar la resiliència dels municipis front als impactes del canvi climàtic, reduint la vulnerabilitat als riscos i prenent mesures d'adaptació. L'objectiu del pacte és reduir les emissions de CO2 a la UE en més del 40% d'aquí al 2030.

Tenint en compte que el sector de la construcció consumeix, de forma global, el 40% dels recursos a nivell mundial i genera el 40% dels residus i el 33% de les emissions de CO2, l'edifici del nou Casal de barri del Roc blanc s'ha dissenyat amb criteris exigents de sostenibilitat, eficiència i estalvi energètic tant pel que fa al consum d'energia i recursos en el seu funcionament i emissions de CO2 com en els materials emprats per a la seva construcció. Altrament, l'edifici s'ha pensat de manera global tenint en compte des de l'inici el seu ús, manteniment, vida útil, desmuntatge, reciclatge i/o reutilització.

Edifici multifuncional, multigeneracional, obert a tothom

Interior virtural d'una sala multifuncional

L'edifici del nou Casal Cívic del Roc Blanc disposarà d'espais multifuncionals com:

  • Tres sales taller que poden funcionar per separat o combinades entre elles, una d'elles amb equipament de cuina i totes amb accés directe al pati enjardinat.
  • Una sala relacional per a la gent gran amb accés al pati enjardinat.
  • Una sala de reunions que es pot convertir en dos més petites.
  • Un espai central de relació de l'edifici del casal que pot funcionar com lloc de trobada, per realitzar exposicions, etc.
  • Una sala polivalent en un edifici annex, amb connexió pel pati enjardinat que disposa de vestidors i serveis propis.
  • Un espai lliure en la parcel·la enjardinat a peu de sales i unes grades que donen al nivell inferior del solar.

Interior virtual del futur edifici

Exterior virtual del futur edifici

També s'ha tingut en compte aspectes de salut, com l'ús de pintures o materials amb baix composició de components orgànics volàtils, materials orgànics, s'ha prioritzat l'ús i el control de la llum solar, etc.

Potenciació eix cívic Rafael de Campalans

L'accés principal al nou equipament s'efectuarà des del carrer Rafael de Campalans. Aquest carrer, en el tram del Casal, es actualment un espai de prioritat per vianants, que amb les inversions dels fons dels Next Generation pel proper 2023 es potenciarà amb actuacions tàctiques i de jardineria.

El carrer de Rafael de Campalans esdevindrà un eix cívic important en el barri unint els equipaments de l'IES de les Aymerigues, el CEIP de Ponent, el nou Casal del barri i la zona verda central del Roc Blanc.

Desenvolupament del projecte

El projecte va néixer de la iniciativa dels veïns del barri, procés que va culminar amb un procés participatiu al 2018 i amb un seguit de reunions d'encaix del programa del nou equipament.

El desenvolupament del projecte ha passat per diversos entrebancs a causa de condicionants externs com la geologia del terreny que va encarir considerablement el pressupost de la fonamentació o la pujada de preus que ja es va notar a inicis de l'any 2021. Aquests fets van donar lloc a diferents adaptacions volumètriques, de distribució i encaix en la fase de redacció del projecte executiu.

El projecte es va aprovar inicialment al juliol del 2021 i es va adjudicar a finals de desembre del 2021. No obstant, l'empresa adjudicatària va renunciar a la execució de l'obra per l'augment sobtat i impredictible dels preus de la construcció. Davant d'aquesta situació durant el mes de gener del 2022 es va procedir a realitzar una actualització de preus per poder tornar a licitar les obres del projecte.

L'edifici te un pressupost de licitació de 2.577.341,65€ i un termini d'execució de 10 mesos.