Obres d'adequació a l'Ajuntament de l'Antic Poble de Sant Pere

L'objecte del projecte és realitzar les actuacions necessàries per finalitzar les obres previstes al 2006 ( tancament pati, ascensors) i l'actualització de les instal·lacions (contra incendis, RITE, gas, baixa tensió, estalvi energètic, sistemes anti-legionel·losis, projecte d'ampliació elèctrica) i l'equipament a la normativa vigent . L'ús majoritari de l'edifici serà el d'alberg de joventut.

Fitxa del projecte