Obres de millora al Condicionament Terrassenc

L'edifici del Condicionament Terrassenc, patrimoni industrial de la ciutat de Terrassa, ha sofert una degradació important en els últims anys. Des l'ajuntament s'està elaborant un pla d'activitats i recursos, per a crear un equipament sociocultural dins de l'edificació.

Entre totes les actuacions més importants cal destacar les següents:

  • Estructura: reparar i substituir les encavallades de fusta; substituir els pilars deformats de fosa; executar noves escales entre plantes; obrir forats en murs interiors i estabilitzar els murs de façana amb desplom
  • Instal·lacions: legalitzar la instal·lació elèctrica, tant en planta semisoterrani com en planta baixa
  • Cobertes: canviar les planxes de fibrociment per noves planxes tipus sandvitx amb aïllament tèrmic; substituir la xarxa de recollida d'aigües pluvials i col·locar nova xarxa de sanejament
  • Façanes: substituir totes les fusteries de fusta; repicar els arrebossats interiors en mal estat i pintar els tancaments interiors

Fitxa del projecte