Construcció de noves zones de lliure circulació de gossos al barri de Ca n'Aurell

La ubicació de les zones és la següent: Torrent Monner del Parc de Vallparadís; espai entre el passeig del 22 de Juliol i els carrers d'Ausiàs Marc, de Frederic Soler i de Fontanella, al barri de Ca n'Aurell; espai situat a l'Horta dels Frares, també al Parc de Vallparadis; i espai ubicat a tocar de l'avinguda de Béjar, al barri de Can Tusell.

Amb l'adequació d'aquestes àrees, els propietaris de gossos podran disposar d'espais específics on la seva mascota podrà córrer lliurament sense anar lligada, amb l'excepció d'aquells gossos considerats perillosos que sempre hauran d'anar lligats i amb morrió. Les principals actuacions a realitzar són:

Col·locació d'una tanca de 1,5 m d'alçada a tot el perímetre, de malla electrosoldada, acabat galvanitzat i plastificat de poliester de color verd
Es posaran 4 bancs, 2 papereres, enllumenat i una font dintre de cada recinte, així com la senyalització de l'espai.

Normes de les zones de lliure circulació de gossos:

  • És obligatori recollir els excrements dels animals
  • S'han d'evitar les baralles amb altres animals
  • Cal evitar la sortida de l'animal dels espais sense lligar
  • S'han de mantenir els espais nets i en bones condicions
  • No és permès l'accés en aquests espais dels gossos considerats potencialment perillosos deslligats o sense morrió

Fitxa del projecte