Millora de l'accessibilitat al carrer de Ferran Casablancas

L'objecte del projecte és la millora de l'accessibilitat i mobilitat dels vianants per les voreres del carrer de Ferran Casablancas.

Quan es va fer la urbanització del carrer de Ferran Casablancas, per tal d'evitar que els cotxes envaïssin la vorera, es van col·locar unes peces prefabricades de formigó amb la finalitat de ser com unes pilones. Aquestes peces són baixes, de manera que els vianants quan surten dels vehicles que estacionen al llarg del carrer o bé creuen pels passos de vianants, no els veuen (per ser tan baixos i de color molt similar al panot), s'entrebanquen i tenen caigudes que, en ocasions, han provocat danys personals. S'ha prioritzat eliminar les peces que es troben contigües a la zona d'aparcament i a la zona dels passos, deixant la resta.

Fitxa del projecte