Tall de circulació al carrer de la Cisterna per obres de millora de clavegueram.

Els treballs de reparació comportaran un tall total de la circulació, desviant els vehicles  per itineraris alternatius. L'accés serà exclusiu pels residents que tinguin aparcament al carrer de la  Cisterna.
Aquesta és la primera de les dues fases previstes per construir un nou tram de col·lector al carrer de la Cisterna i connectar-lo amb el clavegueram que transcorre pel carrer de l'Iscle Soler i pel Portal de Sant Roc. La segona fase es realitzarà a principis del 2019.

Nota de premsa